arrow_back

Koninklijke Oosterhof Holman geeft waarde aan duurzaamheid

Koninklijke Oosterhof Holman werkt lange tijd aan duurzaamheid en het reduceren van zijn CO2-uitstoot. Door de toepassing van onder andere een duurzame bouwkeet, die zichzelf voorziet in de eigen stroombehoefte, houdt het bedrijf zijn CO2-uitstoot laag.

Duurzaamheidsvraagstuk

Met behulp van de CO2-Prestatieladder heeft het bouwconcern een project in de gemeente Haarlem met CO2-gunningvoordeel in de wacht gesleept. De opdracht, die Koninklijke Oosterhof Holman uitvoert in de gemeente Haarlem, bestaat uit een raamovereenkomst waar meerdere projecten onder vallen. “Wij hebben een raamovereenkomst groot onderhoud aangenomen. Binnen deze overeenkomst krijgen we projecten gegund in reconstructiewerkzaamheden, bruggen, kademuren en groen”, vertelt Tijs Helmholt, project engineer bij Koninklijke Oosterhof Holman. “Voor de inpassing van duurzaamheid zijn er ook nog twee ingenieursbureaus ingeschakeld. De ingenieursbureaus zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van deelprojecten. Een van de onderwerpen die hierin wordt meegenomen is duurzaamheid. Het is de bedoeling dat de ingenieursbureaus invulling geven aan de duurzaamheidsvraagstukken van de gemeente Haarlem. Vervolgens voeren wij de opdracht uit in de praktijk. Hierbij houden we rekening met de meest efficiënte, maar ook CO2-besparende methoden om de projecten te realiseren.”

Het bouwbedrijf maakt gebruik van een duurzame bouwkeet van dochteronderneming Elize Energie, die is uitgerust met negen zonnepanelen. De bouwkeet voorziet vier accu’s van elektriciteit en bespaart daarmee zowel de kosten als uitstoot van een generator. Verder kan de bouwkeet vrijwel overal worden geïnstalleerd, zorgt het voor minder lawaai op de werkplaats en verdient zichzelf in afzienbare tijd terug dankzij de energiebesparing. Naast de keet met zonnepanelen, gebruikt Koninklijke Oosterhof Holman brandstof besparende maatregelen, zoals hybride kranen en een elektrische trilplaat. De trilplaat is geschikt voor het aantrillen van zand en klinkers bij onder andere de aanleg van opritten en terrassen. Daarbij maakt het apparaat geen gebruik van benzine en olie, waardoor brandstof wordt bespaard.

Helmholt: “Haarlem ligt niet bij ons om de hoek, maar wij proberen collega’s die naar Haarlem moeten, te laten carpoolen. Ook stimuleren we onze collega’s om, waar mogelijk, duurzame vervoersalternatieven te nemen, zoals het openbaar vervoer en de fiets. Daarnaast is onze uitvoerder, die de projecten uitvoert, tijdelijk verhuisd naar de regio Haarlem. Dit leidt tot meer brandstofbesparingen.”

Circulaire bouwstoffen

Dankzij de implementatie van de CO2-Prestatieladder heeft de bouwonderneming meer inzicht in waar zijn CO2-uitstoot vandaan komt en hoe het daarmee structureel om kan gaan. “De CO2-Prestatieladder heeft ontzettend veel inzichten opgeleverd. Zo blijkt onze grootste bron van CO2-uitstoot het dieselverbruik van het wagen- en materieelpark te zijn. Die pakken we dan ook aan”, zegt Liesbeth Wiersma, KAM (Kwaliteit, Arbeid, Milieu)-Coördinator bij Koninklijke Oosterhof Holman. “Als bedrijf is Koninklijke Oosterhof Holman al lange tijd bezig met duurzaamheid. Daarbij richten wij onze pijlen ook op duurzame energie en circulaire bouwmaterialen.”

Het bouwbedrijf geeft (wegen)bouwmaterialen een tweede leven in zijn projecten. Hiervoor zet Koninklijke Oosterhof Holman twee terreinen in, waarin secundaire materialen afkomstig uit verschillende werken worden opgeslagen en gesorteerd. Vervolgens worden de materialen, mits ze niet beschadigd of vervuild zijn, hergebruikt bij andere projecten. Dit is belangrijk om de hoeveelheid afval te beperken en te besparen op primaire grondstoffen. “Niet alleen onze eigen materialen, ook onderaannemers weten ons te vinden en gebruikte bouwmaterialen naar de locaties te brengen”, vult Helmholt aan. Dit concept wordt waar mogelijk ook toegepast bij de projecten van de gemeente Haarlem.

Het belang van duurzaamheid

Opdrachtgevers die de CO2-Prestatieladder inzetten bij aanbestedingen zijn met name overheden, zoals Rijkswaterstaat, maar ook waterschappen, provincies en de grotere gemeentes , merkt Wiersma op. “De CO2-Prestatieladder vraagt niet alleen van ons om de bedrijfsvoering toe te spitsen op CO2-reductie, maar ook om ambities vast te stellen op projectniveau”, zegt zij. Om de duurzaamheidsambities op projectniveau aan te scherpen, verwacht de KAM-coördinator echter meer betrokkenheid van opdrachtgevers. “Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer moeten gezamenlijk het belang van duurzaamheid inzien. Daar kan de CO2-Prestatieladder een grote rol in spelen.”

Prev:
Next: