arrow_back

IenM: 18 procent CO2-reductie ten opzichte van 2015

Achttien procent minder uitstoot van CO2 broeikasgassen dan in 2015, een certificaat voor de CO2-Prestatieladder en winnaar van de Procura+ Award voor duurzame aanbestedings­procedure bij de A6 Almere. Het Duurzaamheidsverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat zien dat alle onderdelen van zijn organisatie duurzamer zijn gaan opereren dan het jaar daarvoor. Door in te zetten op onder meer energiebesparing en het hergebruik van grondstoffen.

Het is voor de tweede keer dat het ministerie dit duurzaamheidsverslag publiceert. Het geeft een beeld van onder meer het eigen energieverbruik, besparingen en de inkoop van duurzaam geproduceerde producten en diensten. Ook beschrijft het de maatregelen en de inspanning die het laatste jaar zijn genomen door IenM, Rijkswaterstaat, het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Emissie Autoriteit en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

CO2-uitstoot

In 2016 bedroeg de CO2-uitstoot van het ministerie van IenM 126,6 kton. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot door 28.000 huishoudens. Deze uitstoot is 28% minder dan in 2009 en 18% minder dan in 2015. Het grootste deel van de uitstoot is gerelateerd aan het elektriciteitsverbruik van onder andere verlichting langs de wegen en wateren en het gebruik van fossiele brandstoffen door schepen van de Rijksrederij.

De CO2-voetafdruk bestaat uit directe CO2-emissies door verbranding van brandstoffen (scope 1) en uit indirecte emissies door bijvoorbeeld het gebruik van elektriciteit (scope 2). De resultaten per scope zijn:

Koppelingstabel CO2-Prestatieladder

De reductiedoelstelling voor Scope 1 en 2 van IenM is 20%. De CO2-Prestatieladder systematiek vereist dat organisaties een doelstelling per scope vaststellen. IenM wil 5% reductie realiseren binnen Scope 1 en 15% binnen Scope 2 (opgeteld 20%). In het kader van onze certificering op de CO2-Prestatieladder rapporteren wij over onze CO2-uitstoot conform de internationaal erkende norm voor CO2-rapportage, ISO 14064-1. Deze norm beschrijft onder andere welke informatie er in een rapportage over CO2-uitstoot moet staan.


De belangrijkste CO2 besparende maatregelen die in 2016 zijn toegepast, zijn:

  • De inkoop van 66.000 MWh Nederlandse windenergie. Deze hoeveelheid staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van circa 20.000 huishoudens. In 2015 was dat 35.000 MWh.
  • Het toenemend gebruik van biodiesel bij de Rijksrederij. In 2016 is het aandeel biodiesel bij de Rijksrederij gestegen tot 10%, waar dit in 2015 nog 1,5% betrof. In liters is dat van 179 duizend liter in 2015 naar 1,1 miljoen liter in 2016.

Secretaris-generaal Lidewijde Ongering:

‘Ik ben er trots op dat we ons als eerste ministerie en als twee overheidsorganisatie hebben weten te certificeren op de CO2-Prestatieladder; een instrument dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2 door energiebesparing, effcienter gebruik van materialen en duurzame energie.

Daarmee laten we zien dat we zelf ook doen wat we aan anderen vragen. En, niet onbelangrijk: de prestatieladder laat zien wat onze structurele CO2-uitstoot is en toont hoe we die terugbrengen. Met 18 procent reductie in één jaar hebben we vorig jaar een flinke stap gezet. Dat motiveert mij om nieuwe stappen te blijven zetten.

Prev:
Next: