arrow_back

IEA roept op tot elektrificatie van wagenpark

In 2016 steeg het aantal elektrische voertuigen (EV’s) wereldwijd naar 2 miljoen. Het aandeel van elektrische auto’s staat echter op 0,2 procent van alle voertuigen die wereldwijd in 2016 zijn verkocht. Er is nog een lange weg te gaan voordat EV’s significant kunnen bijdragen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.

Dat concludeert het Internationale Energie Agentschap (IEA) in een onderzoek. Met meer dan 200 miljoen elektrische fietsen en meer dan 300.000 elektrische bussen in 2016 is China wereldwijd een koploper op het gebied van duurzaam transport, stelt het IEA.

In Europa blijken Noorwegen, Nederland en Zweden de grootste aanjagers te zijn van elektrisch rijden. De landen hebben een marktaandeel in EV’s van respectievelijk 29 procent, 6,4 procent en 3,4 procent.

Milieu-impact verkleinen met elektrische bedrijfsauto’s

Volgens het IEA moet er echter meer elektrische auto’s in gebruik worden genomen om bij te dragen aan het Parijse Klimaatakkoord. Hierin is onder andere vastgesteld dat de opwarming van de aarde niet verder dan 2 graden Celsius mag stijgen. Uit berekeningen van het agentschap blijkt dat het aandeel elektrische voertuigen in 2040 naar 600 miljoen moet stijgen om de klimaatdoelen te behalen. Dit vraagt meer dan alleen het stimuleren van de verkoop van particuliere EV’s.

Om klimaatdoelen te halen is het nodig dat organisaties hun wagenpark elektrificeren

Het IEA ziet daarom kansen voor organisaties om hun wagenparken elektrisch te maken. De analyses van het IEA laten zien dat zowel publieke als private wagenparkbeheerders een grote bijdrage kunnen leveren aan de stijging van het aantal elektrische voertuigen in gebruik. Door elektrische bedrijfsauto’s in te kopen in plaats van diesel- of benzineauto’s, kunnen organisaties de marktvraag laten toenemen. Het IEA verwacht dat een groeiende vraag naar elektrische voertuigen bijdraagt aan de opschaling van innovaties voor betere EV’s en duurzame laadinfrastructuur.

EV’s en de CO2-Prestatieladder

Organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder zijn continu bezig met ambitieuze CO2-reductie. De Maatregellijst maakt onderdeel uit van de CO2-Prestatieladder. In deze lijst kunnen organisaties aangeven welke maatregelen zij ondernemen om de CO2-voetafdruk te verkleinen, zoals het verduurzamen van het wagenpark door elektrisch of brandstofzuinig te rijden.

Daarnaast spoort de Maatregellijst organisaties aan om gebruik te maken van elektrische vrachtwagens, laadinfrastructuur en duurzaam opgewekte stroom voor het laden van de EV’s.

Meer informatie over de Maatregelijst en maatregelen en ambities voor elektrisch rijden vindt u hier: https://www.skao.nl/maatregellijst

Bron: Internationaal Energie Agentschap

Bekijk hieronder een filmpje over het onderzoek van het IEA:


Next: