arrow_back

Hoe de CO2-Prestatieladder bijdraagt aan SDG's

De Sustainable Development Goals (SDG’s) bestaan uit 17 doelen die volgens de Verenigde Naties de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen hebben betrekking op de strijd tegen klimaatverandering, armoede en de ontwikkeling van duurzame steden. Hoe kan het bedrijfsleven bijdragen aan deze doelen? En welke rol speelt de CO2-Prestatieladder daarin?

Doel 13 van de SDG’s roept mensen, overheden, maar ook bedrijven op om klimaatverandering te bestrijden. De VN wijst met dit doel op het Parijse Klimaatakkoord. Hierin is onder andere vastgesteld dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius, met als streven de temperatuurstijging beperkt te houden tot 1,5 graad. Dit betekent dat broeikasgassen, waarvan CO2 een van de belangrijkste is, fors moeten worden teruggedrongen.

Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan SDG’s?

Bedrijven die de CO2-Prestatieladder als managementsysteem geïmplementeerd hebben, verminderen hun CO2-uitstoot continu. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat bedrijven die de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd hebben, gemiddeld twee keer meer CO2 reduceren dan het Nederlandse gemiddelde. Voor overheden is de inzet van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen een uitgelezen kans om CO2-reductie, duurzaamheid en innovatie centraal te stellen in hun projecten.

Door CO2-reductie met de CO2-Prestatieladder dragen organisaties bij aan het behalen van de dertiende SDG.

Innovatie en duurzame infrastructuur

Daarnaast heeft de CO2-Prestatieladder raakvlakken met doel 9 van de SDG’s, namelijk innovatie en de ontwikkeling van duurzame infrastructuur. Met dit doel roept de VN overheden en organisaties op tot het moderniseren en verduurzamen van de infrastructuur. Hierbij wordt de nadruk gelegd op energie-efficiëntie en het gebruik van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

De CO2-Prestatieladder is daarom geschikt voor bedrijven en overheden, die klimaatverandering actief willen bestrijden door te focussen op CO2-reductie. Ook is de CO2-Prestatieladder geschikt voor verschillende soorten projecten, van afval tot ICT, maar ook infrastructuur.

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder in relatie tot andere duurzaamheidsinitiatieven? Lees dan hier verder.

Prev:
Next: