arrow_back

Handboek 3.1: Wijzigingen voor aanbestedende diensten en inkopers

Op 22 juni 2020 is Handboek 3.1 van de CO2-Prestatieladder gepubliceerd. Vanaf dit moment is het voor organisaties mogelijk om zich te laten certificeren conform de nieuwe norm. Wat betekent dit voor aanbestedende diensten en inkopers?

Impact op projecten

De belangrijkste wijziging van Handboek 3.1 is dat de norm meer aandacht schenkt aan wat er op projecten gebeurt. Ook voor aanbestedende diensten komt er vanaf Handboek 3.1 meer inzicht en transparantie in de uitstoot op projecten.

 

Het is niet nieuw dat de CO2-Prestatieladder ook over projecten gaat. Sinds 2011 is dit onderdeel van de norm en is de aanbestedingssystematiek in lijn getrokken met de Europese aanbestedingsrichtlijn. De CO2-Prestieladder is dus niet alleen een bedrijfscertificaat, maar het gaat ook over wat bedrijven op projecten doen. In Handboek 3.1 hebben we de normelementen die over projecten gaan duidelijker opgeschreven en veel beter gepositioneerd. Door een aantal minimale aanpassingen in de norm gaan we veel meer impact op projecten bereiken en meer inzichtelijk maken.

 

Deze ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder past ook goed bij de ontwikkeling en verdere professionalisering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): aanbestedende diensten willen niet alleen middels MVI sturen en belonen op duurzaamheid, maar men wil echt weten wat de impact is van deze manier van aanbesteden. De nieuwe norm van de CO2-Prestatieladder gaat dus de impact op projecten vergroten en zichtbaarder maken. Dat gaan we onder andere doen door de introductie van het Projectdossier.

In een projectdossier verzamelt een certificaathouder alles wat hij op projecten doet. Denk aan bijvoorbeeld de uitstoot van het project en welke maatregelen er worden genomen. Aanbestedende diensten kunnen aanvullend op het BPKV-criterium CO2-Prestatieladder het projectdossier bij de opdrachtnemer opvragen en daarover een dialoog starten. SKAO gaat vanaf 2020 een digitaal projectdossier faciliteren om de transparantie op projecten te vergroten.

 

Aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

Het Handboek CO2-Prestatieladder is een document waarin de eisen en voorwaarden staan voor certificaathouders om een certificaat te halen. Voor aanbestedende diensten heeft SKAO de Handreiking Aanbesteden. Dit is een document waar de BPKV eisen CO2-Prestatieladder in staan en waar een kant en klaar stappenplan voor inkopers in wordt beschreven. Dit document is opgesteld met het Platform Aanbesteden: een platform met meerdere juristen van verschillende aanbestedende diensten. De manier van aanbesteden is door de publicatie van Handboek 3.1 niet gewijzigd maar omdat wat toelichtingen van eisen zijn aangepast, zal de Handreiking Aanbesteden zo snel mogelijk een update krijgen.

 

Overgangsregeling

Inkopers kunnen de komende periode twee versies van certificaten als bewijsvoering van aanbestedingen verwachten: een certificaat op basis van versie 3.0 of op die op basis van een nieuwe 3.1 versie. Organisaties kunnen vanaf 22 juni 2020 een versie 3.1 certificaat halen. Er is een overgangsperiode van 6 maanden vastgesteld. Dit betekent dat vanaf 23 december 2020 alle organisaties conform de nieuwe norm een certificaat moeten halen. Omdat elke organisatie jaarlijks wordt geaudit, betekent dit dat er (in theorie) tot 22 december 2021 versie 3.0 certificaten in omloop kunnen zijn. SKAO adviseert inkopers om de certificaten op basis van Handboek 3.0 en 3.1 in deze periode als gelijkwaardig te beschouwen.

 

Netwerk aanbesteden

Heeft u vragen over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder Handboek 3.1 of over het projectdossier? Neem met SKAO contact op. Wilt u meer willen weten en actief betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden met de CO2-Prestatieladder? Word dan lid van ons Netwerk Aanbesteden CO2-Prestatieladder.Handboek 3.1 is op 22 juni gepubliceerd en is hier te downloaden.

 

Prev:
Next: