arrow_back

Gemeente Arnhem vervult voorbeeldfunctie in duurzaamheid met de CO2-Prestatieladder

De gemeente Arnhem heeft onlangs een certificaat behaald op de CO2-Prestatieladder. Daarmee streeft de gemeente naar het vervullen van haar voorbeeldfunctie in de transitie naar groene energie en duurzaamheid. Een certificaat op de Ladder maakt het mogelijk om zowel binnen de bedrijfsvoering als op projecten te sturen op CO2-reductie.

Arnhem stuurt op CO2-reductie

De gemeente Arnhem heeft als ambitie om in 2023 40 procent CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 2018. Daarom heeft de gemeente besloten zich te laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. Eerder nam wethouder Jan van Dellen het estafettestokje ‘Aan de slag met de CO2-Prestatieladder’ over van Secretaris-Generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zowel de wethouder als de Secretaris-Generaal waren hiervoor aanwezig tijdens de Roadshow ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’, die op 30 oktober plaatsvond op het ministerie van IenW te Den Haag. Met het overnemen van het estafettestokje, gaf Arnhem aan het voorbeeld van het ministerie IenW en andere overheden te volgen door zich te laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. Daarmee laat de gemeente zien dat zij continu werkt aan CO2-reductie in zowel de bedrijfsvoering als in projecten.

Op 5 december nam gemeente Arnhem haar certificaat op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder officieel in ontvangst. De Certificerende Instelling en SKAO waren hierbij aanwezig. Niet alleen gemeente Arnhem, maar ook Sportbedrijf Arnhem en Scalabor (sociale werkvoorziening binnen gemeente Arnhem) zijn daarmee gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder.

Om haar CO2-reductiedoelstelling te behalen en te voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder, heeft de gemeente het Klimaatplan Arnhem ontwikkeld. “Voor een organisatie met een omvang als gemeente Arnhem was het een grote uitdaging om de CO2-footprint vast te stellen”, vertelt Maud Wolf, bestuursadviseur voor de gemeente Arnhem, werkzaam binnen het programma New Energy made in Arnhem (NemiA). De gemeente Arnhem vindt het belangrijk om een voorbeeldfunctie te vervullen in de transitie naar duurzaamheid en groene energie.

Inzetten op groene stroom om CO2 te besparen

“Als gemeente wilden we veel eerder onze CO2-footprint vaststellen, maar zonder de gegevens van het energieverbruik was dat niet mogelijk. Door een enorme slag die we dit jaar gemaakt hebben om het energieverbruik in beeld te krijgen en doordat we nu gebruikmaken van de CO2-Prestatieladder kunnen we sturen op onze ambities en maatregelen om CO2 te reduceren.”

Elektriciteit die de gemeente verbruikt heeft het grootste aandeel in de CO2-footprint, daarna komt aardgas, stadswarmte en doelgroepenvervoer. Belangrijke maatregelen voor CO2-reductie zijn het verduurzamen van en besparen van energie in de panden, het vergroenen van de elektriciteit en duurzaam aanbesteden van doelgroepenvervoer. Wolf: “De gemeente bezit veel panden die ze op dit moment wil verduurzamen. De stap is al gezet met energiebesparende maatregelen, zoals LED-verlichting, en de opwek van hernieuwbare energie. Zo liggen er al meer dan 5.000 zonnepanelen op onze gemeentelijke panden. Bij de zwembaden wordt ook gekeken naar energiebesparing, zo wordt bij een van de zwembaden gefilterd met glas waardoor je minder energie verbruikt. Ook wordt gekeken hoe we onze gebouwen zonder aardgas kunnen verwarmen.” Verder focust de gemeente op het verkleinen van het wagenpark en elektrisch rijden om de CO2-uitstoot verder te verlagen.

Niveau 5 op de CO2-Prestatieladder in 2023

In het Klimaatplan heeft gemeente Arnhem een heldere ambitie uitgesproken met betrekking tot de CO2-Prestatieladder: in 2021 niveau 4 behalen en uiterlijk in 2023 niveau 5. Daarvoor moet Arnhem nog wel een aantal uitdagingen aanpakken. “Soms wordt duurzaamheid nog als een soort ‘extra topping’ gezien. We willen graag CO2-reductie en duurzaamheid als uitgangspunt meegeven voor onze werkzaamheden, gelukkig gebeurt dat steeds meer, bijvoorbeeld bij de projecten van Openbare Ruimte”, zegt Wolf. “Wat ik merk is dat veel duurzame maatregelen nog worden gezien als iets dat terugverdiend moet worden. Niet alle duurzame maatregelen zijn terug te verdienen, maar dit moet geen drempel zijn om de investering in duurzaamheid alsnog te maken. Het heeft ook te maken met een stukje bewustwording en gedragsverandering. Daar zie ik nog wel een grote uitdaging in.”

Ondanks de uitdagingen die gemeente Arnhem voor haar kiezen krijgt, is de bestuursadviseur ervan overtuigd dat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder in 2023 haalbaar is. “Wij zijn nu druk bezig met de voorbereidingen om niveau 4 op de Ladder te halen. In niveau 4 heb je het dan ook over je inkoop en aanbestedingen, onder andere in de Grond Weg en Waterbouw, een branche waar we al ervaring opdoen met het werken met de CO2-prestatieladder. Door onszelf als gemeente ook te certificeren geven we een concreet signaal naar de markt. We maken serieus werk van CO2-reductie en vragen dat ook van de partijen met wie we samenwerken.”

Prev:
Next: