, , ,
arrow_back

GVB maakt duurzaamheid concreet met certificaat voor CO2-Prestatieladder

De inspanningen van GVB om CO2-uitstoot te verminderen, hebben geresulteerd in een certificering voor de CO2-prestatieladder. De Amsterdamse stadsvervoerder kreeg eind januari het ‘CO2-bewust certificaat niveau 3’ toegekend. Daarmee zet het opnieuw een stap in het verder verduurzamen van het OV in de regio Amsterdam.

“Het behalen van dit certificaat bevestigt dat we goed op weg zijn. Ik ben dan ook erg blij dat het is gelukt om dit traject met onze eigen mensen succesvol te doorlopen”, aldus algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. “Juist in een moeilijke tijd als deze is het belangrijk om vooruit te blijven kijken. Onze jarenlange aanpak om actief de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verminderen, werpt aantoonbaar zijn vruchten af.”

Uitstootvrij in 2025

De CO2-prestatieladder telt vijf niveaus. Met het derde niveau laat GVB zien dat het inzicht geeft in de CO2-uitstoot en het energieverbruik binnen de eigen organisatie en dat een onderbouwd plan met reductiemaatregelen is opgesteld. Vanaf niveau 4 en 5 wordt wordt ook gekeken naar de uitstoot in de keten en sector, dus naar leveranciers en de materialen die worden gebruikt voor bijvoorbeeld de rails en bovenleiding.

GVB streeft ernaar in 2025 volledig uitstootvrij openbaar vervoer te verzorgen. De CO2-uitstoot van de hele organisatie moet tegen die tijd met 58 procent omlaag zijn gebracht. “De CO2-Prestatieladder als managementsysteem helpt ons daarbij. Door goed het effect van onze maatregelen te nemen en te monitoren, blijven we op de juiste koers”, aldus MVO-manager Talitha Koek.

Nieuwe elektrische bussen

Om de doelstelling te realiseren, staat de komende periode voor GVB vooral in het teken van nieuw materieel zoals elektrische bussen, veren en ponten. In december werden nog 32 nieuwe elektrische bussen en bijbehorende laadinfrastructuur besteld. Ook wordt ingezet op het verduurzamen van de gebouwen en het verminderen van energieverbruik. Daarmee sluit de vervoerder aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amsterdam.


Prev:
Next: