arrow_back

Eerste vleesbedrijf gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder

Vleesbedrijf Bolscher is onlangs gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder niveau 3. Het vleesverwerkingsbedrijf is de eerste in zijn soort met een certificaat op de Ladder. De organisatie ziet dat consumenten bewuster kiezen voor vleesproducten met oog op duurzaamheid en dierenwelzijn. Verder verwacht het bedrijf dat de vleesconsumptie zal afnemen. Met een certificaat op de CO2-Prestatieladder heeft Bolscher daarom een stok achter de deur om zijn CO2-uitstoot blijvend te reduceren en vleeswaren duurzamer te verwerken.

‘Bolscher meer dan vlees’, zo positioneert het vleesverwerkingsbedrijf zich op de markt. De organisatie is gespecialiseerd in het verwerken en leveren van vleesproducten, zowel vers als bevroren, aan onder andere horecaondernemingen. Naast het verwerken van vleesproducten, heeft Bolscher vis en zuivelproducten in zijn assortiment.

Voorop lopen in duurzaamheid

Bij Bolscher wordt de grootste hoeveelheid CO2-uitstoot veroorzaakt door onder andere het koelen en vervoeren van de vleesproducten. Het bedrijf zoekt daarom actief naar oplossingen die de CO2-voetafdruk van zijn activiteiten verkleinen. Hiervoor schakelde Bolscher de hulp in van het adviesbureau Zienergie om hun duurzaamheidsvraagstukken in kaart te brengen. Zo kwam het vleesverwerkingsbedrijf in aanraking met de CO2-Prestatieladder.

“De CO2-Prestatieladder past wellicht niet direct in onze sector, maar het CO2-managementsysteem biedt ons veel kansen om goed beleid te blijven voeren op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Jurgen Oosterwijk, die binnen Bolscher Vleesbedrijf verantwoordelijk is voor de implementatie van de Ladder. “Bovendien geeft het ons een stok achter de deur. Niet alleen voor CO2-reductie, maar ook om te voldoen aan de eisen van de MJA. Dat zijn de sectorafspraken die voortvloeien uit de eisen van het Energieakkoord. Zowel de MJA als de CO2-Prestatieladder vergen een energiemanagementsysteem, waarbij structurele energie en CO2-reductie is geborgd.”

“Het is mooi dat wij het eerste vleesbedrijf, misschien zelfs het eerste voedingsmiddelenbedrijf zijn, dat gecertificeerd is op de CO2-Prestatieladder. Onze voornaamste afnemers vragen niet om een certificaat op de Ladder, maar op het moment dat we meer richting de groothandels gaan bewegen, zal de vraag om aan te tonen dat je als bedrijf werkt aan duurzaamheid, alleen maar toenemen. Duurzaamheid is een algemeen en vanzelfsprekend begrip geworden, en daarin lopen wij liever voorop dan achteraan.”

Bolscher merkt dat duurzaamheid vooral een belangrijk gegeven is voor zijn afnemers. Voor zijn leveranciers, de vleesproducenten, blijkt het nog een grote uitdaging om CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te reduceren. Het bedrijf ziet daarom kansen om op den duur een hoger niveau van de CO2-Prestatieladder te behalen. Voordat Bolscher zijn leveranciers beweegt richting duurzaam ondernemen, wil het vleesverwerkingsbedrijf echter nog meer ervaring opdoen met de Ladder en daadwerkelijk zijn CO2-uitstoot reduceren.

Van binnenuit veranderen

Om antwoord te geven op duurzaamheidsvraagstukken, heeft Bolscher een interne werkgroep opgericht bestaande uit enthousiaste professionals die de organisatie van binnenuit willen veranderen. “Elke verandering is lastig. Duurzaamheid en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel mensen nog een vaag begrip. Dit wordt nu minder, omdat het behalen van de klimaatdoelstellingen meer aandacht krijgt. Om hun bestaansrecht te behouden, moeten organisaties hieraan bijdragen door hun CO2-emissies drastisch te reduceren.”

Het vleesverwerkingsbedrijf past verschillende CO2-reductiemaatregelen toe, zoals energie-efficiënte koelsystemen en de inzet van restwarmte afkomstig uit de koeling om water te verwarmen voor het schoonmaken van de vleesverwerkingsinstallaties. Verder kijkt Bolscher naar mogelijkheden voor elektrisch vervoer, alternatieve brandstoffen en de inzet van warmtepompen om het gasverbruik terug te dringen. Zodra een dieselbus vervangen moet worden, zegt het bedrijf de wagen te vervangen door een elektrische variant. Met deze CO2-reducerende maatregelen zet de organisatie in op een CO2-reductie van 50 procent in 2020 ten opzichte van 2015. Jaarlijks mikt Bolscher op een CO2-reductie van 10 procent.

Hybride vleesproducten

Naast de maatregelen voor energie-efficiëntie, ziet Bolscher kansen om het assortiment van zijn producten aan te vullen met zogenoemde hybride vleesproducten. Hiervoor is de productlijn ‘Meat Your Veggies’ in het leven geroepen. Deze producten bestaan voor 50 procent uit rund of kip en 50 procent uit groenten afkomstig uit reststromen. “De wereldbevolking groeit en dan zijn de dierlijke eiwitten niet afdoende als voedsel. Wij zijn ons ervan bewust dat er een eiwittransitie gaat plaatsvinden, zoals nu een energietransitie aan de gang is. We zullen van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten gaan, bijvoorbeeld uit peulvruchten en noten. Dit is veel minder belastend voor onze planeet. Aan deze transitie zullen wij dan ook mee moeten doen”, zegt Oosterwijk.

“Het is vrij lastig om als slager te besluiten minder vlees te verkopen, maar we kunnen er niet omheen. De vleesconsumptie wordt minder met de stijgende urgentie van klimaatverandering. Helemaal duurzaam kan een vleesbedrijf niet zijn, maar het kan wel duurzamer. En daarin zien wij kansen voor de CO2-Prestatieladder.”

Prev:
Next: