arrow_back

Eerste mengstation voor biobrandstof in Nederland bij De Jong Zuurmond

De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services heeft in april van dit jaar het eerste private mengstation voor duurzame brandstof in gebruik genomen. Dit mengstation stelt het bedrijf in staat om fossiele diesel te combineren met de zogeheten Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), die uit plantaardige olie bestaat. Deze unieke stap in het toepassen van biodiesel levert het bedrijf jaarlijks 17% CO2-reductie op.

Met zijn vrachtwagens legt De Jong Zuurmond lange afstanden af voor werkzaamheden als groenbeheer, wegmarkering, maar ook het onderhoud van viaducten en tunnels, gladheidsbestrijding en baggerwerkzaamheden. Hierdoor veroorzaken materieel en transport de grootste hoeveelheid CO2-uitstoot binnen het bedrijf. “Het mengstation is ontstaan vanuit onze ambitie om bij werkzaamheden zoveel mogelijk CO2 te reduceren. Deze ambitie hebben wij vastgelegd met behulp van de CO2-Prestatieladder”, zegt Stefan de Vogel, coördinator Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM) bij De Jong Zuurmond.

“We hebben diverse alternatieven onderzocht om de CO2-uitstoot van het transport te reduceren, zoals elektrische vrachtwagens en vloeibaar aardgas (LNG). Bij deze alternatieven liepen we echter tegen de grenzen aan van de actieradius. Zonder een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten voor deze twee alternatieven, worden wij beperkt in onze werkzaamheden. De meest economisch voordelige oplossing op het gebied van CO2-reductie ontdekten wij met het HVO-mengstation.”

100 procent duurzaam met biobrandstof

Zo ontwikkelde De Jong Zuurmond in samenwerking met het bedrijf Tokheim Solutions het mengstation in Beesd, dat fossiele brandstof combineert met HVO van biobrandstofleverancier GoodFuels. De biobrandstof vervangt fossiele brandstof zonder dat de truck of onderhoudsschema van De Jong Zuurmond aangepast hoeft te worden. Het infrabedrijf maakt gebruik van brandstof dat voor 20 procent bestaat uit HVO, waardoor de CO2-footprint over de gehele wagenpark met 17 procent is verminderd. Naar schatting is dat een jaarlijkse besparing van 2.000 ton CO2 op de in totaal 11.000 ton aan CO2 die De Jong Zuurmond per jaar uitstoot.

Over de gehele keten kan HVO de CO2-uitstoot tot 90 procent reduceren, stelt het infrabedrijf. “Doel is om het percentage van de biobrandstof stapsgewijs te laten toenemen in het brandstofmengsel”, legt De Vogel uit. “Als het technisch mogelijk is, zien wij kansen om voor 100 procent HVO te gaan. Maar dit hangt samen met de technische ontwikkelingen en wat de motoren van onze vrachtwagens aankunnen. Naast maximale CO2-reductie, moet het economisch verantwoord zijn om de ambitie voor HVO aan te scherpen.”

Het begint met bewustwording

Volgens De Vogel draagt de CO2-Prestatieladder bij aan het vergroten van de bewustwording binnen De Jong Zuurmond, over het efficiënt verbruik van brandstoffen. “Daarnaast levert de CO2-Prestatieladder gunningvoordeel op bij inschrijvingen, wat bijdraagt aan omzetgroei en meer mogelijkheden. Ook helpt de ladder ons bij het behalen van onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen.” De KAM-coördinator merkt verder op dat er veel vraag is naar de CO2-Prestatieladder vanuit opdrachtgevers, met name decentrale overheden zoals gemeentes en waterschappen.

“In de toekomst zal de CO2-Prestatieladder steeds meer terrein winnen bij aanbestedingen. Ik verwacht dat bedrijven daardoor verder gestimuleerd worden in het reduceren van de CO2-uitstoot. Ook worden innovaties zoals de HVO van GoodFuels, die zowel duurzaam als economisch voordelig zijn, steeds interessanter voor de markt.”

Bekijk hieronder meer over het mengstation van De Jong Zuurmond met HVO van Goodfuels:

Prev:
Next: