arrow_back

Duurzaamheid en economie gaan goed samen

Paradoxaal genoeg is Annelies Hermens sinds ze zich bij Capgemini met milieu en duurzaamheid ging bezighouden, steeds meer gaan reizen. Haar doel? Capgemini over de hele wereld gecertificeerd krijgen. Haar weg? Duidelijk maken dat duurzaamheid goed is voor je humeur. En je portemonnee.

Haar mensen móeten mobiel zijn. Die doen ICT-projecten bij klanten voor een afgebakende periode, of dat nou zes maanden of twee jaar is. ‘Dat is ons vak,’ zegt Annelies Hermens. ‘Daar verdienen we bij Capgemini ons geld mee. Ik kan moeilijk tegen die mensen zeggen dat ze niet mogen reizen.’

Daarnaast kan Hermens haar mensen niet verbieden om met de auto naar hun werk te gaan. Althans, dat kan wel, maar iets verbieden druist in tegen de kernwaarden van het bedrijf, dat inmiddels vijftig jaar bestaat en waarborgt dat zijn werknemers vrijheid om te kiezen hebben. Dat duurzaamheid en milieu bij Capgemini echter al ruim tien jaar hoog op de agenda staan, blijkt onder meer uit het feit dat alle werknemers - rond de 4.000 in totaal - een NS Business Card hebben. Toch ontkom je er niet aan dat mensen in hun leaseauto naar het werk gaan. ‘Iedereen is altijd heel goed in staat om te bedenken waarom niet met de auto komen niet kan,’ zegt Hermens. ‘Ik denk dat de grote uitdaging erin zit om mensen te stimuleren na te denken over wat wél kan.’

 

Ontspannen met de trein

Van stimuleren heeft Hermens haar werk gemaakt. Ze werkt inmiddels dertig jaar bij Capgemini, de eerste dertien jaar als projectmanager bij klanten, sinds 2004 bekommert ze zich om alles wat met gezondheid en vitaliteit te maken heeft binnen Capgemini. In 2006 kwam daar maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid bij. Twee toverwoorden die destijds op advies van werknemers, klanten en overheid op de agenda kwamen. Sinds 2015 heeft Hermens een internationale rol bij Capgemini Group, waar ze verantwoordelijk is voor milieu compliance.

‘Ik ben meer gaan reizen sinds ik me ben gaan bezighouden met het milieu,’ zegt Hermens. ‘Maar als ik thuis kan blijven omdat ik internationale afspraken heb, dan doe ik dat, met een lync meeting. Alleen is het niet altijd mogelijk om helemaal niet te reizen. In mijn internationale rol voor Capgemini reis ik regelmatig van Londen naar Manchester naar Wales. Die reizen maak ik bij voorkeur met de trein, dat is meer ontspannen dan dat ge-hop van vliegveld naar vliegveld. Bovendien is het bijna net zo snel en kost het ook nog eens minder.’

 

Stress door elektrische auto

En precies dit moet Hermens aan het verstand peuteren van haar mensen. Dat duurzamer ook goed is voor de portemonnee. Vandaar dat elke werknemer een mobiliteitsbudget krijgt, waarin je zelf kiest hoe je reist. Doe je dat duurzaam, dan houd je geld over. Zit je in een dikke bak en tank je alleen maar op de snelweg, dan is de kans groot dat je moet bijbetalen. ‘Een financiële prikkel is een geweldig instrument om het gedrag van mensen te veranderen,’ zegt Hermens. ‘Het is niet realistisch om te verwachten dat uiteindelijk iedereen intrinsiek gemotiveerd is om duurzaam bezig te zijn. Als je resultaat wilt boeken, moet je daar heel praktisch in zijn. Wat je wel ziet, is dat mensen door die externe prikkel ander reisgedrag uitproberen en zo het gemak en de voordelen van anders reizen inzien.’ Ze rijdt zelf niet elektrisch. Elke keer maar hopen dat je die auto ergens kan opladen, geeft haar te veel stress. Bovendien is er bij haar jaren dertig-huis in ’s-Hertogenbosch - zonder zonnepanelen - geen ruimte om een oplaadpaal te plaatsen. ‘Maar ik scheid mijn afval: plastic, papier, glas en restafval. En ik zet mijn apparaten ook altijd van stand-by als ik ze niet gebruik. Iedereen verwacht vanwege mijn functie dat ik op gebied van gezondheid, ethiek en duurzaamheid altijd het goede voorbeeld geef, maar ik ben zeker niet perfect.’

 

Niet achteraan hollen

In een wereld die steeds afhankelijker is van ICT-oplossingen, is het evident dat het energieverbruik in die sector ook relatief hoog is. ‘Maar daarmee kun je niet zeggen dat we per definitie niet duurzaam zijn. Integendeel. De ICT-sector groeit als kool, maar ons energieverbruik stabiliseert. Bovendien wordt ICT in alle sectoren langs de innovatie-as ingezet om ervoor te zorgen dat die sectoren verduurzamen. Dan kun je echt niet om ICT heen hoor.’

Bij Capgemini was duurzaamheid volgens Hermens al voor 2006 zeer opportuun. ‘Ons vorige pand was bijvoorbeeld zeer duurzaam, hoewel dat op die manier is gebouwd uit economische overwegingen. Maar dat leerde ons snel dat duurzaamheid en economie goed samen gaan. Vandaar dat we al snel een gecertificeerd milieumanagementsysteem hadden. Als je gecertificeerd bent, hoef je ook niet elke keer een lang verhaal op te lepelen als de vraag komt wat we allemaal doen aan duurzaamheid. Bovendien wilden we na het behalen van de eerste goede milieuresultaten frontrunner zijn op dit gebied in onze sector. Het mag niet zo zijn dat iedereen begint te hollen op een bepaald thema en wij niet.’

In 2013 betrok Capgemini het nieuwe, nog veel duurzamere en met de helft kleinere pand in Utrecht. ‘Bij de bouw van het pand is heel goed gekeken naar welke milieumaatregelen we konden treffen. Maar toegegeven, Capgemini zal altijd kijken naar het Return On Investment. Als we daar tien jaar zitten, doen wij alle energiebesparende maatregelen die zich in die tien jaar terugverdienen. Wat betreft het energie-efficiencyplan voor de komende vier jaar zijn we inmiddels op het punt beland dat we de koppelingen van de leidingen nog kunnen isoleren. De rest hebben we al gedaan!’

Vooral die symbiose tussen duurzaamheid en economie is iets wat Hermens de komende jaren drijft. ‘Waar ik mee bezig ben, raakt alle onderdelen van people, planet, profit. Als wij milieumaatregelen nemen, zorgen we ervoor dat de work-life-balance van onze mensen beter wordt. Bovendien levert het ons ook financieel voordeel op.’

 

Iedereen aangesloten

Vergeleken met andere landen waarin Capgemini actief is, heeft Nederland op het gebied van duurzaamheid en milieu een voortrekkersrol. ‘Capgemini geeft op jaarbasis wereldwijd zo’n 250 miljoen euro uit aan reizen,’ zegt Hermens. ‘Dat is veel geld. In Nederland is dat een fractie, maar gaat het ook om miljoenen. Met de maatregelen die we nemen is het onze wereldwijde ambitie om tot aan 2020 onze uitstoot met twintig procent te verminderen. Lukt dat, dan levert ons dat op het gebied van reizen factor vier en op gebied van energieverbruik factor twee op aan wat we nu uitgeven. Je ziet, daar zit een businessmodel onder. Verminderen en verduurzamen, dat is het streven. Maar er zal altijd gereisd worden, helemaal naar nul lukt gewoon niet in ons vak.’

Toch heeft ze dromen voor Capgemini. ‘Ik ben heel bewust aan de slag gegaan om een internationale rol te krijgen. Ik vind het leuk om wat we hier in Nederland hebben gepresteerd ook elders gedaan te krijgen. Mijn droom is om in 2020 de hele Capgemini Group op dit thema aangesloten te hebben. Dat betekent dat alle landen gecertificeerd zijn.’

 

Capgemini op de CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Door te stijgen op de ladder ervaren bedrijven dat investeringen in duurzaamheid zich terugverdienen in de vorm van bijvoorbeeld lagere energiekosten en materiaalbesparing. Capgemini staat inmiddels op de hoogste tree van deze Prestatieladder. ‘Duurzaamheid zit bij Capgemini diep verankerd in de bedrijfsprocessen en de manier waarop we werken,’ zegt Annelies Hermens. ‘We hanteren een pragmatische benadering met heldere, ambitieuze doelstellingen om onze impact op het milieu te minimaliseren en plannen om dit te realiseren. Deze zorg voor het milieu is een continu proces waarin we ook de samenwerking met alle stakeholders erg belangrijk vinden. De CO2-Prestatieladder past goed bij deze benadering. Dat we inmiddels het hoogste niveau hebben behaald op de ladder is een mooie waardering voor de resultaten die we tot nu toe hebben behaald.’

Prev:
Next: