arrow_back

De CoP voor waterschappen is weer van start!

Op 12 mei 2020 vond de instroomtraining voor de Community of Practice (CoP) CO2-Prestatieladder voor Waterschappen plaats: maar liefst acht nieuwe waterschappen kregen daarom een stoomcursus CO2-Prestatieladder. Zodra zij de ins en outs van de Ladder kennen, gaan zij samen met de waterschappen die vorig jaar al waren aangesloten om tafel om ervaringen rondom het certificeringsproces te delen. Maud Vastbinder, initiator vanuit SKAO: ‘Zo hoeven jullie niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.’


Twee derde van alle waterschappen

Waar vorig jaar al zeven waterschappen de handen ineen sloegen, komen er daar nu nog acht bij. De nieuwe waterschappen die meedoen zijn: Stichtse Rijnlanden, Rivierenland, Waterschap de Dommel, Waternet, Waterschap Drents Overijsselse Delta, HH Schieland en Krimpenerwaard, Brabantse Delta en Zuiderzeeland. In totaal doen dus al 15 van de 21 Nederlandse waterschappen mee. Al deze waterschappen zijn bezig met of geïnteresseerd in het behalen van een certificaat op de CO2-Prestatieladder.

Ervaring én beleving delen

De CoP is met recht een community te noemen. Naast dat de deelnemers een grote gemene deler hebben - ze zijn immers allemaal werkzaam bij een waterschap én bezig met of geïnteresseerd in de CO2-Prestatieladder - werd al in de eerste instoomtraining in de groep gedeeld waar iedereen blij van werd. Een goed begin voor meer persoonlijke noten. Waar ligt jouw zorg, en waar ligt jouw motivatie? Ook hiervoor is ruimte bij de Community of Practice. Op sommige van die vragen kon al antwoord gegeven worden door Bob de Boer van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), het eerste waterschap dat gecertificeerd is op de CO2-Prestatieladder. Op de vraag wat voor zijn organisatie de meerwaarde van de CO2-Prestatieladder is antwoordt hij: ‘De CO2-Prestatieladder is een stok achter de deur. Ieder halfjaar maken we nu een update van onze footprint en houden we de boel op de rit. Zo blijven we het goede voorbeeld geven en laten we zien dat we ons best doen.’

Volwassen in je CO2-bewustzijn

De Community of Practice is echt vóór de waterschappen, benadrukt Vastbinder aan het einde van de bijeenkomst nog eens. ‘Het onderliggende doel is niet jullie certificering, maar het reduceren van CO2.’ Ze geeft aan dat de Ladder daar een hulpmiddel bij is, dat je als organisatie met de CO2-Prestatieladder in de hand inzicht krijgt in je eigen emissie, op basis van kloppende, geverifieerde data. ‘Alleen met goed inzicht kun je passende doelstellingen stellen. Je laat zien dat je werk maakt van reductie in de taal van ISO-normen. Je organisatie wordt zo steeds volwassener in het CO2-bewustzijn.’

 De Community of Practice is een initiatief van SKAO en de Unie van Waterschappen. Geen waterschap en toch meer weten over het certificeringsproces voor overheidsorganisaties? Kijk dan hier.

Prev:
Next: