arrow_back

De CO2-Prestatieladder zet duurzaamheid op de kaart

Bij veel organisaties is duurzaamheid een hot topic. Hiervoor wordt beleid ontwikkeld, ambities vastgesteld en vervolgens in de praktijk geïmplementeerd. Het doorvertalen van duurzaamheidsbeleid naar de praktijk kan echter een stuk beter. Dat vindt Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader van Arcadis. “Met de CO2-Prestatieladder hebben wij duurzaamheid op de kaart gezet. Nu is het tijd om dit op te volgen en van duurzaamheid business te maken.”

Voortrekker van duurzaamheid

Als Global Sustainable Solutions Leader bij Arcadis is Van Geenhuizen vooral verantwoordelijk voor datgene wat in de praktijk vaak nog beter kan, namelijk de implementatie van duurzaamheid. “Ik vind dat duurzaamheid nog teveel aan personen hangt”, zegt Van Geenhuizen. “Op het moment dat de voortrekker van duurzaamheid in een project wegvalt, zie je vaak dat het weer opnieuw opgebouwd moet worden. Er zijn organisaties die een goed beleid hebben opgesteld wat betreft duurzaamheid en daarin ook de CO2-Prestatieladder meenemen. Toch zie je nog weleens dat het in de praktijk aan acties ontbreekt. Daarin zie ik dan mijn rol om de kansen te pakken om projecten duurzamer te maken. Ik probeer mijn collega’s zover te krijgen om proactief aan de slag te gaan met duurzaamheid. Enerzijds is dat onze klanten helpen vertalen wat duurzaamheid voor ze betekent en anderzijds is het van bottom-up stimuleren om daadwerkelijk duurzamer te handelen.”

Het consultancy- en ontwerpbureau heeft zich als missie om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Zo is het duurzaamheidsbeleid van Arcadis verdeeld over drie thema’s waarmee de organisatie het meeste impact bereikt, namelijk de eigen bedrijfsvoering, de maatschappij en duurzame oplossingen in projecten. “We hebben natuurlijk duurzaamheidsprojecten, maar veel interessanter is om te kijken hoe we een project dat anders een negatieve impact heeft op het milieu, duurzamer uit te voeren. Daarbij stellen we onszelf de vraag: Hoe kunnen wij onze klanten helpen om in hetgeen we doen het net wat duurzamer te doen?”, zegt Van Geenhuizen. Als voorbeeld noemt de Global Sustainable Solutions Leader een CO2-arme weg die het ingenieursbureau ontwerpt in Amersfoort.

Een ander voorbeeld is het project Knooppunt Hoevelaken, waarin Arcadis samenwerkt met BAM en Van Oord in de Combinatie A1|28. In dit project werkte de combinatie aan het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Daarnaast werkte het consortium aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied door de goede inpassing in het landschap. “Er moet een voortrekker zijn in duurzaamheid en ik vind dat dit de rol van Arcadis moet zijn”, aldus Van Geenhuizen. “Als de klant dat niet is, dan zijn wij het. Als de klant wel vraagt om een tien te scoren op duurzaamheid, moeten we voor de elf gaan. Wij dagen onze klanten continu uit om het net iets beter, mooier en duurzamer te doen. Dat is niet overal mogelijk, maar het is wel onze drijfveer.”

De CO2-Prestatieladder bij Arcadis

Arcadis is het eerste grote ingenieursbureau dat in 2015 het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder heeft behaald volgens het Handboek 3.0. Aan het begin van de implementatie van de Ladder binnen Arcadis, heeft de organisatie als ambitie om 40 procent van zijn CO2-uitstoot te reduceren in 2020 ten opzichte van 2010. Als doelstelling heeft Arcadis 30 procent CO2-reductie in 2020 beoogd. “De doelstelling van 30 procent CO2-reductie hadden we destijds alleen beoogd voor scope 1 en scope 2, namelijk de directe CO2-uitstoot veroorzaakt door onder andere onze gebouwen en de indirecte CO2-uitstoot door de opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit en warmte. Al snel bleek dat we de 30 procent CO2-reductie op scope 1 en 2 konden halen”, zegt Van Geenhuizen. “Na het behalen van de doelstelling, heb ik met de directie gecommuniceerd dat we hoewel nu op schema zitten, we juist harder moeten roeien en onze ambities moeten aanscherpen. Vervolgens hebben we besloten om ook scope 3 erbij te doen, namelijk indirecte CO2-uitstoot, zoals zakelijk vervoer en vliegverkeer. En wat blijkt nu? Arcadis heeft inmiddels 40 procent CO2-reductie in 2020 niet langer als ambitie, maar als doelstelling. We lopen nu bijna een jaar voor op schema en hebben bijna 30 procent CO2 weten te reduceren over 2017. Daarnaast hebben onze inspanningen met behulp van de CO2-Prestatieladder geleid tot circa een miljoen euro per jaar aan kostenbesparing.”

Geenhuizen: “Duurzaamheid is business. Als je het continu als thema oppakt, benoemt en ermee aan de slag gaat, dan levert duurzaamheid geld op. Zo heb ik de Ladder ook altijd positief ‘misbruikt’. We gebruiken de Ladder niet als trigger of ‘push’ om duurzaamheid waar te maken, omdat we ons focussen op onze eigen uitvoering van duurzaamheid. Ons duurzaamheidsverhaal voldoet aan de CO2-Prestatieladder, maar ook aan andere vergelijkbare instrumenten. We passen het verhaal hier en daar aan, maar het heeft voor ons geen zin om maatregelen te nemen die alleen op korte termijn milieuwinst opleveren, enkel om aan de eisen te voldoen. Mijn advies aan andere organisaties die de Ladder implementeren is daarom om verder te kijken dan alleen naar nu en morgen. Ook de Ladder zal strenger worden in de toekomst en duurzaamheidscertificering zal niet simpeler worden. Denk dan vooral na over de effecten op de lange termijn en niet hoe je zo snel mogelijk aan een minimumeis van vandaag kunt voldoen door simpele maatregelen te nemen.”

Duurzaamheid commercieel aantrekkelijk maken

Volgens de Global Sustainable Solutions Leader van Arcadis draagt de CO2-Perstatieladder bij aan het versnellen van het duurzaamheidsproces. “Door de gunningvoordeel die organisaties kunnen ontvangen op hun inschrijving in aanbestedingen, maakt de Ladder duurzaamheid commercieel aantrekkelijk. Met name het element van competitie leidt tot verandering, want iedereen wil de beste zijn. Dat zit stiekem toch in de mens. Als je op niveau 5 van de Ladder zit, gunningvoordeel ontvangt en vervolgens de tender wint, dan is dat geweldig. En daarom werkt de insteek van de CO2-Perstatieladder. Daarnaast leidt toepassing van de Ladder in aanbestedingen tot een uniforme taal om duurzaamheid in projecten uit te vragen. Ook dit heeft zijn voordelen.”

Aan andere organisaties die overwegen om de CO2-Prestatieladder te implementeren, geeft Van Geenhuizen het advies om het vooral te doen. “Maak de connectie tussen je eigen duurzaamheidsstrategie, want die heb je, en de CO2-Prestatieladder. Integreer die in elkaar en ga ervoor. Ga niet langzaam naar niveau 5, maar gewoon met vaart. Ik zie organisaties weleens worstelen met het stapsgewijs behalen van de niveaus, maar bij de Ladder gaat het er juist om dat de ambities worden aangescherpt en continu wordt verbeterd. Zet je ambities vanaf het begin dan ook hoger in, dan werp je daar zelf de vruchten van af.”

Prev:
Next: