arrow_back

CO2-Prestatieladder geldige alternatieve invulling voor EED energie-audit

Sinds 2016 geldt een certificaat voor de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 als alternatieve invulling voor de EED Energie-auditverplichting. Deze geldigheid is opnieuw verlengd.

De EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) energie-audit is door het Europees Parlement vastgesteld met als doel om in 2020 het Europese energieverbruik met 20 procent te verlagen. Grote ondernemingen, dat zijn ondernemingen met meer dan 250 werknemers in dienst of een jaaromzet van 50 miljoen euro of meer én een balanstotaal van 43 miljoen of meer, vallen onder de EED energie-auditplicht.

De Nederlandse overheid heeft een aantal uitzonderingen gedefinieerd, waarbij bedrijven geen energie-audit hoeven uit te voeren omdat zij dit standaard al doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor MJA3/MEE en ISO 50001. De eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 komen overeen met de eisen die aan de energie-audit worden gesteld. Een certificering vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder is hierom als acceptabel erkend voor de auditverplichting, aldus het advies van RVO. De bijbehorende factsheet geeft meer gedetailleerde informatie over de link tussen onderwerpen van de EED energie-audit met de CO2-Prestatieladder.

Gemeenten ook auditplichtig

Met een certificaat vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder kunnen organisaties voldoen aan deze auditplicht. De verplichting is niet alleen van toepassing op bedrijven. Sommige gemeenten moeten ook de EED energie-audit uitvoeren: dat zijn gemeenten die voor wat betreft hun economische activiteiten voldoen aan de criteria van een grote onderneming.Net als bedrijven, voeren gemeenten economische activiteiten uit. Voorbeelden daarvan zijn het exploiteren van een zwembad, een sportveld, een vastgoedbedrijf of een grondbedrijf.

Om te achterhalen of een gemeente onder de EED energie-auditplicht valt, heeft de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een werkinstructie opgesteld met de voorwaarden. Daarnaast heeft de RVO een applicatie ontwikkeld, waarin is te zien welke organisaties invulling geven aan de EED energie-audit door gebruik te maken van duurzaamheidskeurmerken als de CO2-Prestatieladder.

Prev:
Next: