arrow_back

Circulair inkopen heeft effect, ook met de CO2-Prestatieladder

Het RIVM heeft met TNO en milieu-adviesbureau CE Delft een methode ontwikkeld om het effect van circulair inkopen op vermindering van broeikasgassen en grondstoffenbesparing te bepalen. 

Met de methode is berekend dat de Nederlandse overheden met circulair inkopen van wegen en kantoormeubilair in 2017 en 2018 bijna 300.000 ton grondstof heeft bespaard. Daardoor wordt ook 27.000 ton minder broeikasgas uitgestoten. De CO2-Prestatieladder is een inkoopinstrument dat aantoonbaar leidt tot meer circulariteit.   


CO2-Prestatieladder leidt tot meer circulariteit
De CO2-Prestatieladder is in dit onderzoek als circulair inkopen tool meegenomen omdat tijdens het onderzoek bleek dat de Ladder kan resulteren in een product dat meer circulair is dan de marktstandaard. Bij wegen werd voornamelijk gevraagd naar gerecyclede grondstoffen, het gescheiden afvoeren van afvalstromen en levensduur verlengende maatregelen. 

Bij de onderzochte aanbestedingen waar de CO2-Prestatieladder als circulaire inkoop tool was gebruikt resulteerde dit tot: 

• inzet van asfalt met meer dan gemiddeld gerecyclede content in de tussen- en toplaag.
• een levensduurverlenging van circa drie jaar. Van beide maatregelen is het effect berekend en gekwantificeerd. 

Het effect van Circulair inkopen (CI) van wegen in 2017-2018 wordt geschat op 290.000 ton vermeden materiaalgebruik en een reductie van 24.000 ton CO2-eq. (bij kantoormeubilair was dit 470 ton materiaalgebruik en 3.000 ton CO2-eq). 

De CO2-Prestatieladder is een effectief en veelzijdig instrument dat kan worden gebruikt om structureel CO2 te reduceren, om via aanbestedingen invulling te geven aan een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Meer dan 150 aanbestedende diensten gebruiken de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen zoals de infra, ICT, afval, kantoormeubilair en de zorgsector. 

 

Het RIVM heeft ook berekend wat er potentieel met circulair inkopen kan worden bespaard. Als alle overheden alle berekende maatregelen voor deze twee productgroepen volledig zouden gebruiken, wordt er ieder jaar 654.000 ton minder broeikasgassen uitgestoten en bijna 12 Megaton materiaal bespaard. Er is dus nog veel winst te halen. Het gaat om de maatregelen levensduurverlenging, toepassen van gerecyclede materiaal en refurbishen. Andere maatregelen waren niet in getallen uit te drukken. Bijvoorbeeld doordat onduidelijk bleef of de situatie met de maatregel echt verandert. Als een overheid een reparatiecontract afsluit, betekent dat in de praktijk ook meer reparaties, en zo ja hoeveel dan?

Wereldwijd gebruiken steeds meer mensen energie, grondstoffen, land en water, maar de voorraden hiervan worden steeds kleiner. Ook komen bij dit gebruik broeikasgassen vrij die klimaatverandering veroorzaken. Met circulair inkopen proberen overheden daar iets aan te doen. Dit betekent dat zij producten of diensten inkopen die met minder grondstoffen worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door producten langer te gebruiken. Maar ook door tweedehandsproducten te kopen, kapotte producten te repareren in plaats van te vervangen of grondstoffen te recyclen als producten niet meer te gebruiken zijn.

 U kunt het volledige rapport hier downloaden

 

Prev:
Next: