arrow_back

CO2emissiefactoren update 2019

Begin januari is de lijst met CO2-emisiefactoren op www.CO2-emissiefactoren.nl op een aantal punten geactualiseerd. 

De factoren zijn per 1 januari 2019 van kracht. Het betreft allemaal wijzigingen waarbij geen herberekening met terugwerkende kracht nodig is.

Zie op www.co2emissiefactoren.nl het versiebeheer voor de laatste specifieke wijzigingen. 

Er zijn ook een aantal nieuwe CO2-emissiefactoren toegevoegd, zoals emissiefactoren voor:

-      Groene waterstof voor personenvervoer, dus waterstof gemaakt uit groene elektriciteit

-      Gebruik van houtige biomassa uit NL als brandstof

-      Koudemiddelen: er zijn een aantal nieuwe koudemiddelen toegevoegd

Met de lijst CO2-emissiefactoren kunnen bedrijven en organisaties hun CO2-emissie berekenen voor alle facetten van hun bedrijfsvoering met eenduidige emissiegegevens. Het is de Nederlandse standaard lijst van emissiefactoren voor bedrijven en organisaties. Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Prev:
Next: