arrow_back

CO2-emissiefactoren genomineerd voor Green Deal Award 2017

De winnaar van de Green Deal Award 2017 is de Green Deal Circulair Inkopen. Dat werd dinsdag tijdens de feestelijke netwerkbijeenkomst in de Mariënhof in Amersfoort bekendgemaakt. De wijze waarop partijen in deze Green Deal gestalte geven aan de circulaire economie is een inspiratie voor alle organisaties die concrete stappen willen zetten richting verduurzaming.

Sinds de ondertekening van de Green Deal in 2013 hebben partijen veel bereikt. Er is een brede samenwerking ontstaan tussen grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Er is veel (van elkaar) geleerd. Én, ondanks dat het inkopen van circulaire producten, niet altijd eenvoudig is omdat toeleveranciers hier vaak nog niet op ingericht zijn, wisten de deelnemers de positieve energie te behouden. Samen vormen zij een brede coalitie die circulair inkopen onder de aandacht brengt. De genomineerden dit jaar waren: het Duurzaamheid Doorgrond, Provincie Zuid-Holland, Circulair Inkopen, CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten en Groene Gewasbeschermingsmiddelen.

Circulair wordt mainstream
Daarnaast bleek dat circulaire principes in praktijk gebracht kunnen worden, en zelfs de potentie hebben om mainstream te worden. Bijna 80 inkooptrajecten zijn door de Green Deal-partijen gestart. Een greep uit de projecten: er werd circulaire bedrijfskleding ingekocht door verschillende bouwbedrijven, kantoormeubilair voor de verkeersleidingspost in Utrecht en het stadskantoor in Wageningen kreeg een circulaire inrichting. Partijen keken daarnaast naar het hergebruik van defensiekleding, maar ook naar de mogelijkheden om producten aan te schaffen met levensduurgarantie of om te betalen voor gebruik in plaats van bezit. En dat zijn slechts een paar voorbeelden.

Spin-offs
Doel was om een breed draagvlak voor circulair inkopen te genereren. En daar zijn de deelnemers goed in geslaagd. Mede doordat een aantal projecten zoals het stadkantoor in Venlo en het hoofdkantoor van Alliander veel aandacht kregen in de landelijke media, willen steeds meer partijen circulariteit verweven in hun inkoopproces. Zo wordt bij het Rijk al het meubilair vanaf 2017 circulair aanbesteed en zijn er spin-offs zoals een groep gemeenten die circulair inkopen in de praktijk brengt. Maar ook internationaal is er belangstelling, zoals in België waar in juni de Vlaamse Green Deal Circulair Aankopen het levenslicht ziet.

Meer informatie
Bent u benieuwd wat de deelnemers hebben bereikt en wilt u tips en handvatten hoe u circulair inkopen gestalte kunt geven? De Green Deal heeft eind 2016 ‘MEERWAARDE, de oogst van 3 jaar green deal circulair inkopen’ gepubliceerd.

- See more at: http://www.greendeals.nl/winnaar-green-deal-award-2017/#sthash.tOhCOrpR.dpuf
Prev:
Next: