arrow_back

CO2-Prestatieladder internationaal benoemd als best practice voor de transport- en logistieksector

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en Smart Freight Centre hebben een rapport gepubliceerd met richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in de transport- en logistieksector: het Sustainable Freight Procurement (SFP) Guidelines. Hierin wordt de CO2-Prestatieladder benoemd als een best practice om de CO2-uitstoot van aanbestedingen in de sector te beperken.

De guideline als praktisch hulpmiddel

De schrijvers van de SFP Guidelines stellen dat grote organisaties CO2-reductiedoelstellingen opstellen voor de gehele bedrijfsvoering. Wanneer het aankomt op transport en logistiek van de bedrijfsactiviteiten, ziet Smart Freight Centre dat de organisaties vooral de samenwerking opzoeken met hun leveranciers in het reduceren van CO2-uitstoot. Zowel Smart Freight Centre als de WBCSD zien kansen voor de organisaties om meer maatregelen te nemen die leiden tot CO2-reductie binnen het transport van goederen. Dit was onder meer de aanleiding voor de totstandkoming van de SFP Guidelines.

“WBCSD en de multinationals die bij ons zijn aangesloten, werken aan oplossingen om alle sectoren koolstofvrij te maken en klimaatverandering tegen te gaan”, zegt Maria Mediluce, Managing Director van WBCSD, in een persbericht. “De richtlijnen zijn een praktisch hulpmiddel voor bedrijven om koolstofarme transportbeslissingscriteria te integreren in bestaande inkoopprocessen en een marktsignaal te sturen naar de vracht- en logistieke sector.”

De SFP Guidelines voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in de transport- en logistieksector kunt u hier downloaden.

Best practice: de Ladder

De SFP Guidelines omvatten praktische maatregelen die voortborduren op ervaringen met duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering, en best practices die laten zien waar de kansen liggen voor CO2-reductie. Organisaties kunnen vervolgens gebruikmaken van deze voorbeelden om aan te kaarten waar de uitdagingen liggen voor CO2-reductie en vervolgens actie te ondernemen door de juiste maatregelen te treffen die de CO2-uitstoot van transport en logistiek verkleint.

Annemiek Lauwerijssen, manager Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO): “We zijn verheugd dat de CO2-Prestatieladder door deze gerenommeerde internationale partijen als best practice voor duurzaam inkopen benoemd is, om zo de verduurzaming van de transport en logistieke sector te stimuleren.”

Van der Stelt vertelt over de CO2-Prestatieladder

Zo is de CO2-Prestatieladder als concrete CO2-reductie best practice in de SFP Guidelines opgenomen met een uitgelicht praktijkverhaal van transportbedrijf Van der Stelt. Het bedrijf is sinds 2017 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Naast het transporteren van goederen van derden, is de organisatie gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige vloeibare meststoffen.

Met de transportdiensten en de handel en distributie van meststoffen is Van der Stelt actief binnen de agrarische sector en ook de infrasector. Eerder wist het transportbedrijf een aanbesteding met gunningvoordeel te winnen met behulp van de CO2-Prestatieladder. Het project betreft het vervoeren van slib voor het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Hiervoor neemt Van der Stelt CO2-reducerende maatregelen in samenspraak met de opdrachtgever. Een voorbeeld van de maatregelen is de toepassing van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), een schone brandstof bestaande uit restoliën, zoals gebruikt plantaardig vet.

Volgens het transportbedrijf heeft de CO2-Prestatieladder duurzaamheid zowel binnen de bedrijfsvoering als op projecten bespreekbaar gemaakt. Daarnaast wordt het mogelijk voor het transportbedrijf om concrete maatregelen te nemen, die daadwerkelijk CO2-reductie opleveren.

Prev:
Next: