arrow_back

CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 gepubliceerd

Vandaag heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) Handboek 3.0 gepubliceerd voor de CO2-Prestatieladder. Met de publicatie van het nieuwe Handboek zijn de eisen duidelijker en scherper geformuleerd en is het onderscheidend vermogen vergroot.

Bijna 650 bedrijven hebben een certificaat voor de CO2-Prestatieladder. Veel bedrijven zijn inmiddels op het hoogste niveau gecertificeerd. Om er voor te zorgen dat het onderscheidend vermogen op de ladder geborgd blijft is het duurzaamheidsinstrument verder doorontwikkeld. Uitgangspunt  van het nieuwe Handboek is dat het geen verzwaring is voor bedrijven die op een serieuze manier bezig zijn met CO2-reductie. Handboek 3.0 is tot stand gekomen in samenwerking met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In Handboek 3.0 zijn er doelstellingen per eis toegevoegd, is er een Maatregellijst ge�ntroduceerd om ambities en reductiedoelstellingen van bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken en wordt op het hoogste niveau meer diepgang gegeven aan CO2-reductie in de keten. Daarnaast is de indeling van het handboek opgebouwd conform internationale normen en zijn teksten eenduidiger en scherper geformuleerd om de uniformiteit in de beoordeling te vergroten.

 

Groen is poen
Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol bij investeringsbeslissingen. Rijkswaterstaat, ProRail, Alliander en verschillende decentrale overheden kijken bij aanbestedingen naar de CO2-prestaties van bedrijven. Bedrijven worden met de CO2-Prestatieladder gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder financieel voordeel oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. Het gunningvoordeel kan op de hoogste niveaus oplopen tot wel 10% van de inschrijfprijs.

Gijs Termeer (Manager SKAO): ?De CO2-Prestatieladder stimuleert CO2-reductie en innovatie, zowel binnen het bedrijf als in de keten. Het duurzaamheidsinstrument heeft gezorgd voor een duurzame revolutie in de bouwsector en verspreid zich als een olievlek naar andere sectoren. Met Handboek 3.0 verwachten we de beweging die de CO2-Prestatieladder in gang gezet heeft nieuwe energie en diepgang te geven?.

Handboek 3.0 kunt u hier downloaden
De wijzigingenlijst kunt u hier downloaden

Klik hier voor de presentaties over Handboek 3.0

 

 

Prev:
Next: