arrow_back

CBS: Economische groei en minder CO2 in Q2 van 2017

In het tweede kwartaal van 2017 is de totale CO2-uitstoot in Nederland met 0,9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Ondanks de lagere CO2-uitstoot is het bruto binnenlands product (bbp) met 3,3 procent gegroeid.

Dat stelt het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS). De lagere CO2-uitstoot in Q2 van 2017 is mede mogelijk gemaakt door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer. Deze groep heeft volgens het CBS 5 procent minder CO2 uitgestoten dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Samen zijn de bedrijven verantwoordelijk voor 35 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Eerder onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) toonde al aan dat Nederland hard op weg is met het loskoppelen van CO2-uitstoot en economische groei. Zo staat Nederland in de top 7 landen met de hoogste belastingpercentage voor milieu-uitputting door gebruik van schaarse grondstoffen en vervuilende energiebronnen, stelt de OESO.

Werk aan de winkel

Uit cijfers van het CBS blijkt echter dat de chemische en basismetaalindustrie en de transportsector juist meer CO2 zijn gaan uitstoten. Door meer vervoersbewegingen is de CO2-uitstoot in de transportsector toegenomen.

Verder is de CO2-uitstoot van huishoudens gelijk gebleven. Ook heeft het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid bijna evenveel CO2 uitgestoten als in dezelfde periode van 2016. Dit cluster veroorzaakt 23 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

CO2-reductiemaatregelen

Bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder, zoals bouwconcerns en afvalbeheerders, worden uitgedaagd om de CO2-uitstoot continu te reduceren. Uit eerder onderzoek blijkt dat bedrijven die de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd hebben, gemiddeld twee keer meer CO2 reduceren dan het Nederlandse gemiddelde. Bij de onderzochte bedrijven bedroeg de COâ‚‚-reductie van 2010 tot en met 2013, na correctie voor de economische recessie, 3,2 procent per jaar. Dit terwijl het gemiddelde energiebesparingstempo in Nederland 1,5 procent per jaar bedraagt.


Daarnaast zet de CO2-Prestatieladder zet bedrijven aan om CO2 te reduceren in hun bedrijfs- en projectactiviteiten, zoals onder andere transport, gebouwen, ICT en materieel. In de Maatregellijst vindt u een aantal CO2-reductiemaatregelen, die zijn onderverdeeld naar veelvoorkomende activiteiten van de bedrijven die deelnemen aan de CO2-Prestatieladder.


Bekijk hieronder hoe de Maatregellijst werkt:

Prev:
Next: