arrow_back

Bouwpensioenfonds belegt steeds groener

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) belegt de pensioenpremies steeds duurzamer. Het fonds wil die trend doorzetten en meer investeren in een duurzame leefomgeving, de overgang naar schonere energie en zorgvastgoed.

“Belangrijk is ook dat de bedrijven waarin wordt belegd, voldoende aandacht hebben voor veilige arbeidsomstandigheden”, zegt Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW. “We zijn ambitieus als het gaat om verantwoord beleggen. In 2016 hebben we forse stappen gezet en in 2017 zullen we de stijgende lijn vasthouden.”


bpfBOUW heeft in Nederland voor 5,4 miljard euro in vastgoed gestoken. Afgelopen jaar besteedde de pensioenbeheerder ruim 60 miljoen euro aan duurzaam onderhoud en herontwikkeling. Daarbij is extra aandacht voor veilig werken.


Alle projecten aanmelden bij de Bewuste bouwers


In de overeenkomsten met projectontwikkelaars en bouwbedrijven stelt vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest daarom tegenwoordig als voorwaarde dat bouwplaatsen worden aangemeld bij de Stichting Bewuste Bouwers.


BpfBOUW’s beleggingen in hernieuwbare energie (wind, water en zon) stegen van 272 naar 329 miljoen, onder andere door leningen (green bonds) voor het kabelnetwerk dat windenergie van de Noordzee aan land brengt.


De beleggingsportefeuille in zorgvastgoed moet in de komende jaren groeien van 47 miljoen naar 500 miljoen euro.

Prev:
Next: