arrow_back

Boomkwekerij als duurzame koploper met de CO2-Prestatieladder

Bomen nemen CO2 op. Voor Boomkwekerij M. van den Oever betekent het dat het bedrijf zelfs veel meer CO2 kan opvangen, dan het veroorzaakt met zijn activiteiten. Om koploper te blijven in duurzaamheid, moet er echter meer gebeuren op het gebied van CO2-reductie. Dat stellen Marwin Dekkers, algemeen directeur, en Joost van den Oever, KAM (Kwaliteit, Arbeid, Milieu)-manager bij M. van den Oever. SKAO ging met de boomkwekerij in gesprek over het aanscherpen van ambities voor duurzaamheid en CO2-reductie.

Practice what you preach!

Boomkwekerij M. van den Oever heeft onlangs het CO2-Prestatieladder certificaat behaald op niveau 3. Volgens de algemeen directeur van M. van den Oever draagt het CO2-managementsysteem bij aan de strijd tegen klimaatverandering. “Sinds twee jaar heeft M. van den Oever zich tot doel gesteld om ‘Leefwereldverbeteraar’ te zijn. Dat hebben we gedaan omdat we de afgelopen decennium hebben gezien dat de manier van teelt en het kweken van bomen duurzamer moet. De grootste productiebedrijven maken namelijk gebruik van onder andere kunstmest, pesticiden en ziektebestrijdingsmiddelen. Dat moest echt anders”, zegt Dekkers.

“Daarom willen wij een ambassadeursrol invullen als een van de duurzaamste boomkwekerijen in Nederland. Ons beleid moet overeenkomen met deze ambitie. Dus practice what you preach! Wat we zeggen, moeten we dus ook in de praktijk uitvoeren en kunnen meten. We willen duurzaamheid niet alleen aan de buitenkant laten zien, maar ook intern in onze bedrijfsvoering. Daarvoor is de CO2-Prestatieladder een perfect systeem.”

De waarde van groen

Naast het inspelen op het klimaatvraagstuk, wil M. van den Oever met de CO2-Prestatieladder voldoen aan de eisen van zijn opdrachtgevers. “Onze opdrachtgevers zijn onder andere overheden en groenaannemers, waardoor we werken in veel aanbestedingstrajecten. Je ziet dat overheden en dus ook de groenaannemers steeds meer bewegen richting duurzaamheid en de CO2-Prestatieladder inzetten als extra kwaliteits- en gunningscriterium bij aanbestedingen”, aldus de algemeen directeur.

“Groen biedt steeds meer waarde op het gebied van gezond leven, veiligheid, warmtereductie en wateropvang. Hierdoor ziet de overheid veel kansen voor groen in de strijd tegen klimaatverandering. Bij de aanbesteding van groenprojecten wil de overheid dit ook zo duurzaam mogelijk doen. Daarom gaat de voorkeur naar aannemers en bedrijven die zwart-op-wit aantonen dat ze daadwerkelijk duurzaam bezig zijn. En dat is alleen mogelijk  met de CO2-Prestatieladder.”

Handelen in CO2

“Als je het aantal hectares van onze bomen meeneemt, zijn we zonder meer positief in onze CO2-footprint. 1 hectare aan volwassen bomen zet per jaar 10 ton aan CO2  om in zuurstof en wij hebben 130 hectare aan bomen. Dit leidt tot een compensatie van CO2, maar om een koploper te zijn in duurzaamheid moeten we als bedrijf meer maatregelen nemen om de eigen CO2-bronnen continu te verkleinen en blijvend laag te houden” , zegt Dekkers.

Binnen de boomkwekerij is het dieselgebruik voor het transporteren van bomen en groenvoorziening de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot. Ook leidt het maaien van grasstroken en snoeien van bomen tot CO2-uitstoot. “Omdat wij nauwelijks gebruikmaken van chemicaliën en bestrijdingsmiddelen, worden de werkzaamheden grotendeels mechanisch verricht. Hierdoor neemt de behoefte aan diesel en elektriciteit weer toe. Maar vooral elektriciteit kan duurzamer opgewekt en ingekocht worden”, vertelt Joost Van den Oever. Het bedrijf is daarom op zoek naar manieren om zijn energieverbruik te verduurzamen, maar ook om steeds energie-efficiënter te werk te gaan.

Voor verdere CO2-reductie is M. van den Oever betrokken bij een pilototproject dat bodemvruchtbaarheid moet verbeteren door het opnemen en opslaan van CO2. Hiervoor draagt de boomkwekerij bij aan de ontwikkeling van een systeem dat ondernemers in de agrarische sector beloont voor het actief werken aan langjarige koolstofopslag in de bodem. Een boer die aantoonbaar extra koolstof opslaat of een partij die bomen aanplant, kan de daarmee gerealiseerde CO2-reductie verhandelen in de vorm van zogeheten CO2-credits (koolstof-credits). Vervolgens kunnen private partijen die hun CO2-footprint willen compenseren deze credits inkopen via een handelsplatform. Het project, dat enkele jaren geleden in Oostenrijk is gestart, heeft inmiddels 1.300 boeren die zich daarbij aansluiten. Zo wil M. van den Oever het systeem grootbrengen in Nederland om CO2-reductie te stimuleren binnen de keten.

Nulmeting

Met het doorlopen van het certificeringstraject voor de CO2-Prestatieladder heeft de organisatie een nulmeting in handen. Dekkers: “Het certificeringstraject heeft veel tijd in beslag genomen, maar als bedrijf krijgen we er veel voor terug. Zo hebben we meer inzicht in wat er gebeurt in de organisatie op het gebied van CO2-uitstoot en kunnen we veel gerichter aan de slag om de emissies terug te dringen. CO2-reductie brengt daardoor niet alleen meerwaarde voor het bedrijfsleven, maar ook direct voor onze leefomgeving en daar worden wij als ‘Leefwereldverbeteraars’ weer blij van.”

Prev:
Next: