arrow_back

Actualisering CO2-emissiefactoren 2020

De jaarlijkse update van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden. De meeste wijzigingen zijn per 1 januari 2020 van kracht en vragen niet om herberekening van voorliggende jaren.

De belangrijkste actualisaties:

-       Brandstoffen energieopwekking: Steenkool (stijging), Aardgas (kleine daling), groen gas (daling en nieuwe factoren beschikbaar);

-       Elektriciteit: Grijze stroom (daling), stroom onbekend (zie hieronder);

-       Personenvervoer: De gegevens van gemiddelde uitstoot per type auto zijn geactualiseerd en sluiten beter aan bij de Nederlandse situatie. Meer informatie over deze actualisatie leest u hier.

 

Wijzigingen waarvoor wél herberekening noodzakelijk is:

  • groene waterstof voor personenvervoer per voertuigkilometer, dankzij herstel van een rekenfout (herberekening vanaf 1-1-2015):
  • elektrische fiets grijze stroom per voertuigkilometer, dankzij herstel van een rekenfout (herberekening vanaf 1-1-2015):
  • ‘Stroomfactor onbekend’ per kWh, dankzij een methodewijziging (herberekening vanaf 1-1-2018). Meer informatie over deze actualisatie leest u hier;

Een compleet overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in het document versiebeheer van co2emissiefactoren.nl.

Helaas is het niet gelukt om tijdig nieuwe emissiefactoren voor biobrandstoffen voor het wegvervoer te verkrijgen. Het onderzoek naar actuele emissiecijfers loopt al wel, maar is vertraagd. We verwachten de uitkomsten van deze studie dit voorjaar. De huidige factoren zijn zo sterk verouderd, dat ze mogelijk in het voorjaar nog aangepast zullen moeten worden.

 

 

Prev:
Next: