arrow_back

5 vragen aan Annemiek Lauwerijssen over de Maatregellijst

Wie de CO2-Prestatieladder wil gaan gebruiken, hoeft de te nemen maatregelen niet zelf te verzinnen. Bedrijven die al gebruikmaken van de ladder, zetten hun gemaakte stappen in de Maatregellijst. Dat helpt nieuwelingen niet alleen op weg; door een standaard te scheppen kunnen verschillende branches zich met elkaar vergelijken.

1. Wat is de Maatregellijst?

‘De Maatregellijst maakt deel uit van de CO2-Prestatieladder. Het is een lijst met een aantal CO2-reducerende maatregelen, verdeeld naar verschillende branches en ambitieniveaus. Het is bedoeld voor bedrijven die met de ladder willen gaan werken, om potentiële reductiedoelstellingen te toetsen en te bepalen of de ambities haalbaar kunnen zijn. De lijst is opgesteld op basis van eerder genomen maatregelen; jaarlijks wordt de boel aangevuld en geüpdatet.’


2. Elk jaar is er een update van de Maatregellijst, dit jaar was de eerste keer. Hoe ging dit?

Ik vond het wel spannend om te zien wat de resultaten waren, of het werkt zoals we bedacht hadden. Het principe van de verschillende ambitieniveaus per maatregel en de spreiding van de maatregelen kwam goed overeen met het idee, mooi om te zien. We hebben de nieuw toegevoegde maatregelen die door meerdere bedrijven zijn toegevoegd geanalyseerd en we zijn met de afval- en de ICT-sector rond de tafel gegaan voor specifieke maatregelen. Bij de update zijn nu 24 maatregelen aangepast of aangescherpt (sommigen bleken qua ambitie te zwaar ingezet en zijn nu versoepeld en andersom) en zijn 20 nieuwe maatregelen aan de lijst toegevoegd. Er is ook een maatregel van de lijst gehaald, over BREEAM: deze werd in de praktijk te weinig ingevuld.

3. Wat viel op in 2016?

Je ziet dat bijna alle bedrijven maatregelen hebben uitgevoerd in de activiteit Kantoren en Personenmobiliteit: logisch, want de meeste bedrijven hebben kantoren en auto’s. Ik vind het vooral interessant wat er op de projecten gebeurt, grofweg de andere categorieën maatregelen. In de rapportage over Maatregellijst 2016 kan je goed zien wat er per categorie maatregelen gebeurd is en wat de groeipotentie is. 2016 is het eerste volledige jaar geweest dat we met de Maatregellijst hebben gewerkt, dus de resultaten waren een soort 0-meting. Ik ben nu al benieuwd naar de resultaten van volgend jaar, daaruit zal beter af te lezen zijn wat de trends en ontwikkelingen zijn.


4. Wat zijn de verwachtingen voor 2017?

Omdat 2016 het eerste jaar was, was het denk ik even wennen voor de bedrijven, net als voor SKAO overigens. Ik verwacht eigenlijk dat de meeste maatregelen op de lijst vaker toegepast gaan worden, nu ze er een jaar op staan en door iedereen gezien zijn. En ik denk dat de door bedrijven nieuw toegevoegde maatregelen die in de lijst van 2017 staan voor nieuwe inspiratie kunnen zorgen. Ook zullen we net als vorig jaar zullen weer een enquête uitsturen naar een steekproef van bedrijven, om het net op te halen van wat goed gaat en wat we volgend jaar weer kunnen verbeteren aan de Maatregellijst.


5. Heb je nog tips voor bedrijven?

We merkten tijdens de analyse dat het lastig is om alle nieuw toegevoegde maatregelen te duiden, omdat ze soms bijzonder kort en krachtig geformuleerd zijn. Mijn tip is dus om de nieuwe maatregelen die je toevoegt duidelijk te omschrijven, dit is ook handig voor de CI. Daarnaast denk ik dat het handig kan zijn om jaarlijks de nieuwe Maatregellijst, in dit geval Maatregellijst 2017, te bekijken aan het begin van het jaar, wellicht doe je inspiratie op voor nieuwe maatregelen.

En als je de Maatregellijst invult en je komt er niet uit? Gewoon even SKAO bellen!

Prev:
Next: