Nieuw harmonisatiebesluit over emissiefactor voor stroom uit biomassa

SKAO publiceert een nieuw harmonisatiebesluit over de emissiefactor voor elektriciteit uit biomassa. 

Onderzoek CE Delft: de CO2-Prestatieladder bewezen instrument voor CO2-reductie

De CO2-Prestatieladder is een effectief instrument om organisaties te helpen hun CO2-uitstoot te reduceren. Het duurzaamheidsinstrument helpt organisaties om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en reductiemaatregelen te verankeren. De CO2-Prestatieladder biedt de meeste toegevoegde waarde voor bedrijven en overheden met weinig inzicht in hun CO2-uitstoot. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van The IKEA Foundation.

Vernieuwd harmonisatiebesluit over hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart

SKAO publiceert een vernieuwd harmonisatiebesluit over hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart. Dit harmonisatiebesluit is relevant voor certificaathouders die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffen programma’s waarmee zij hun vliegemissies reduceren. Harmonisatiebesluiten zijn een nadere interpretatie van bepaalde eisen in Handboek 3.1. Deze zijn eveneens normatief.

Update CO2-emissiefactoren.nl voor 2023

De jaarlijkse update voor de emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden. De uitstoot vanaf 2023 (en dus niet van 2022 of eerder) moet met deze geüpdatete factoren berekend worden.

Subsidies voor bedrijven die duurzaam ondernemen

Duurzame ondernemingen die willen groeien kunnen op steun van de overheid rekenen. Er zijn de komende jaren miljarden gereserveerd in subsidie- en investeringsfondsen om bedrijven te helpen verduurzamen. Wij hebben alle subsidies en investeringsregelingen voor u op een rij gezet. 

Rabo Impactlening: rentekorting voor bedrijven op de CO2-Prestatieladder

Succesvolle ondernemers kijken verder dan enkel financieel rendement. Succesvol ondernemen is wanneer economische, ecologische en sociale impact hand in hand gaan. Daarmee spelen ondernemers een sleutelrol in de transitie naar een toekomstbestendige economie.  

Tarieven jaarbijdrage CO2PL voor 2023 met 10% verlaagd

Het bestuur van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de jaarlijkse bijdrage voor CO2-Prestatieladder gecertificeerde organisaties verlaagd. De tarieven voor 2023 zijn met zo'n 10% ten opzichte van 2022 verlaagd.

SKAO beschikbaarheid tijdens de feestdagen

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is van maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december 2022 gesloten. Namens iedereen van het SKAO Team wensen wij al onze lezers alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2023!

“Emissiereductie maakt organisaties weerbaar in turbulente tijden”

Nu 2023 voor de deur staat, is het tijd van het jaar weer aangebroken om vooruit te kijken. We spraken met SKAO programmadirecteur Gijs Termeer over de ambities voor 2023, Handboek 4.0 en het belang en de opbrengsten van het samenspel van markt en overheid voor CO2-reductie.

SKAO organiseert Project Impact Dashboard webinar: Aan de slag met PID

Op 2 februari organiseert SKAO een webinar getiteld ‘Aan de slag met PID’. Zoals de naam al doet vermoeden, zal de webinar dieper ingaan op de functionaliteit van het PID hulpmiddel voor projectregistratie.

CO2PL vanaf Niveau 3 als alternatieve invulling voor de Onderzoeksplicht Energiebesparing

Vanaf 2023 wordt het pakket aan energie gerelateerde wetten waaraan bedrijven moeten voldoen verder uitgebreid. Per 1 januari 2023 moeten veel grootverbruikers van energie namelijk voldoen aan de Onderzoeksplicht Energiebesparing. Het goede nieuws voor certificaathouders van de CO2-Prestatieladder is dat een certificaat vanaf niveau 3 voor een groot deel van de eisen als alternatieve invulling gebruikt mag worden.

De start van de CO2-Prestatieladder: ‘We hadden de wind in de rug’

Ger van der Wal en Johan van Dalen staan te boek als de founding fathers van de CO₂-Prestatieladder. Van het eerste idee tot de uitwerking en uitrol ervan… Zij zijn er verantwoordelijk voor en lieten de CO₂-Prestatieladder razendsnel uitgroeien tot een succesvol duurzaamheidsinstrument. Hoe verliep die beginfase van de Ladder? Ger en Johan (beiden inmiddels tevreden met pensioen) halen herinneringen op.

CO2-Prestatieladder uitgelicht in rapport van de World Economic Forum

Een nieuw rapport van het World Economic Forum onderzoekt de inkoop van CO2-arm beton en infrastructuur in zes koplopende landen, waaronder Nederland. Hierbij identificeren zij de CO2-Prestatieladder als een belangrijk instrument in de Nederlandse GPP-benadering.

SKAO publiceert ambities en prioriteiten 2022 - 2024

De nieuwe publicatie  “Ambities en Prioriteiten 2022 - 2024” is het 3-jaren strategie van SKAO en vormt de rode draad voor haar werkzaamheden. De ambities en Prioriteiten voor de periode 2022 – 2024 zijn tot stand gekomen op basis van input van het Bestuur, het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SKAO en zes focus groep gesprekken met allerlei mensen uit de praktijk: kleine en grote bedrijven, relatief lang en kort gecertificeerde organisaties uit verschillende sectoren, adviseurs, inkopers, NGO’s, beleid en internationale context.


Harmonisatiebesluit doorgroei naar een hoger niveau binnen 3 maanden na een Ladderbeoordeling

Het CCvD van SKAO heeft een nieuw harmonisatiebesluit vastgesteld dat vanaf heden normatief is. Het besluit gaat over de situatie wanneer een certificaathouder doorgroeit naar een hoger niveau, binnen 3 maanden na een Ladderbeoordeling. In dat geval volstaat een beoordeling op enkel de aanvullende eisen.

Het harmonisatiebesluit is te vinden op de pagina met harmonisatiebesluiten en via deze link.

Deutsche Bahn: Zonnecellen op het spoor kunnen evenveel elektriciteit opwekken als vijf kerncentrales

In Duitsland wordt een proef gestart met zonnepanelen op de dwarsliggers tussen het spoor. DB en het Britse Bankset Energy die verantwoordelijk zijn voor het project noemen de potentie enorm.

SKAO introduceert hulpmiddel voor projectregistratie: PID

Voor bedrijven die projecten met gunningvoordeel hebben verkregen, wordt de registratie hiervan nu een stuk makkelijker. Dat is de belofte van het Project Impact Dashboard, of kortgezegd: ‘PID’, dat SKAO vandaag introduceert. Tijmen de Groot, projectmanager vanuit SKAO, en Bastina van Houwelingen, lid van de projectgroep als vertegenwoordiger van aannemers en tevens CCvD-lid namens de brancheverenigingen Cumela en MKB Infra, vertellen alles wat we moeten weten over deze registratietool.

Sterke toename eigen opwek energie en elektrificering bedrijven

Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is een sterke toename in de opwek van energie en de elektrificatie van mobiliteit en mobiele werktuigen. Ook zijn maatregelen om kantoren van het gas af te krijgen in opkomst. Dat en meer blijkt uit de Rapportage Maatregellijst 2021 van de CO2-Prestatieladder (een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)). Maar of het nu snel genoeg gaat, dat blijft nog de vraag.

Handreiking voor versneld aanbesteden met zero emissie bouwmaterieel

Met de overhandiging van de Handreiking Aanbesteden Zero Emissie Bouwmaterieel (ZEB) aan Pieter Litjens, directeur CROW en boegbeeld van het Netwerk Duurzaam GWW, maakt de Buyer Group ZEB de eerste documenten openbaar. “Publieke opdrachtgevers kunnen hiermee versneld emissieloos bouwmaterieel uitvragen bij aanbestedingen van GWW-projecten”, aldus Dik de Weger, voorzitter van de Buyer Group en programmamanager van het Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (WDSM).

SKAO publiceert impactverslag 2021: verhaal achter jaarcijfers

Naast het publiceren van de jaarcijfers over 2021 publiceert SKAO dit jaar voor het eerst ook een Impactverslag over dat jaar. Dit document moet een beeld geven van de belangrijkste projecten die SKAO in 2021 heeft uitgevoerd, met als doel om de impact van de CO-Prestatieladder zichtbaar te maken. Annemiek Lauwerijssen, manager: ‘cijfers geven geen informatie over wie er achter al dit werk zitten, wat de impact van de CO-Prestatieladder is en welke ontwikkelingen er spelen. Het verhaal achter de cijfers van 2021 is volgens ons minstens zo interessant.’ 

Gebruik CO2-Prestatieladder heeft toonbaar effect bij gemeenten

Gemeenten die actief aan de slag zijn met de CO2-reductie van hun eigen bedrijfsvoering bereiken goede resultaten. Dat resultaat is toe te schrijven aan de invoering van de CO2-Prestatieladder, blijkt uit onderzoek van CE Delft.

Kracht van overheidsinkopen en de CO2-Prestatieladder specifiek benoemd in IPCC rapport

Het is nu echt 1 minuut voor 12. Daarover laat het nieuwe IPCC rapport ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change’ geen twijfel bestaan. Maar daar blijft het niet bij in dit derde deel van het rapport over de gevolgen van klimaatverandering. Helder wordt beschreven wat de opties zijn om onze uitstoot in de komende 8 jaar te halveren. Opvallend is dat daarbij de inkoopkracht van de overheid concreet benoemd wordt als één van deze opties om verandering teweeg te brengen.

Internationaal webinar over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

Op 17 mei organiseren het International Institute for Sustainable Development (IISD) en SKAO een internationaal webinar over de CO2-Prestatieladder en hoe deze gebruikt wordt bij overheidsopdrachten.

Ministerie BZK ontvangt certificaat voor de CO2-Prestatieladder, meer ministeries volgen

De Rijksoverheid verkleint zijn CO2-voetafdruk door de bedrijfsvoering te verduurzamen. BZK is inmiddels gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Op donderdag 31 maart gaf dit ministerie het stokje symbolisch door aan OCW, VWS en SZW die samen óók dit certificaat willen bemachtigen.

VNG organiseert opnieuw webinar voor gemeenten ‘CO2-reductie in de eigen organisatie’

Na een succesvolle eerste keer in februari organiseert VNG op 7 april voor de tweede maal een webinar voor gemeenten die aan de slag willen met CO2-reductie. Het webinar is speciaal voor beleidsmedewerkers/programmamanagers die bezig zijn of willen met verduurzaming van de eigen organisatie. Aanmelden kan nu en is gratis.

Europa is klaar voor de CO2-Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ontwikkelt zich snel in heel Europa, en de CO2-Prestatieladder kan een grote rol spelen om die inspanningen te stimuleren. Dit zijn de resultaten van recent onderzoek uitgevoerd door het International Institute for Sustainable Development (IISD). Elk jaar besteden Europese regeringen 1,8 biljoen euro (14% van het BBP van de EU) aan de aankoop van goederen en diensten van de particuliere sector, maar er is geen verplichting om bij deze beslissingen rekening te houden met het klimaat. Overschakelen naar MVI kan dus leiden tot een groene revolutie bij bedrijven en hun toeleveringsketens. De CO2-Prestatieladder kan daarbij helpen.

Opinie: 'Focus op duurzame energievoorziening belemmert klimaataanpak'

De focus op een duurzame energievoorziening belemmert de effectieve aanpak van het klimaatprobleem, meent Sible Schöne, oud-directeur v an SKAO.

Tarieven jaarbijdrage CO2-Prestatieladder weer verlaagd

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de jaarlijkse bijdrage voor CO2-Prestatieladder gecertificeerde organisaties verlaagd. De tarieven voor 2022 zijn met zo'n 5% ten opzichte van 2021 verlaagd. De nieuwe tarieven gaan in per 1 maart 2022. Organisaties die voor het jaar 2022 reeds hun financiële verplichting hebben voldaan, krijgen het teveel betaalde bedrag teruggestort.

Bij dit miljardenproject in België zijn de opdrachtnemers in elk geval tot 2030 en op projectniveau gecertificeerd

In Antwerpen wordt de ring rondom de stad rond gemaakt, compleet met ondergrondse (en gestapelde) tunnels. Bij het gigantische project werd de CO2-Prestatieladder ingezet, maar niet zoals dat normaliter gebeurt. Het had namelijk best wat voeten in de aarde. Toch hoopt beheermaatschappij Lantis dat de Ladder zal bijdragen aan een zo duurzaam mogelijke uitvoering van het miljardenproject.

2022 update www.co2emissiefactoren.nl en aangepast harmonisatiebesluit co2-emissiefactoren

De jaarlijkse update van www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden en de lijst voor 2022 staat nu online. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021 hebben plaatsgevonden in de factoren voor aardgas (hoger), grijze stroom (lager), warmtelevering (lager) en vliegtuigemissies (lager). Bij de vliegtuigemissies is nu ook differentiatie op vliegstoelklasse mogelijk, zie daarvoor het brondocument bij deze factor.

Nieuwe data training CO2-Prestatieladder voor adviseurs

Er zijn weer nieuwe data bekend waarop de training ‘CO2-Prestatieladder voor adviseurs’ plaats zal vinden: 30 maart, 15 juni, 21 september en 14 december 2022. De training wordt gegeven door Stichting Stimular en met een bijdrage van SKAO. Wilt u als adviseur organisaties (beter) begeleiden met het gebruik van de CO2-Prestatieladder? Dan is deze training bedoeld voor u.

VNG organiseert webinar ‘Aan de slag met CO2-reductie in de eigen organisatie’

Op 10 februari kunnen gemeenten die aan de slag willen met CO2-reductie online aanschuiven bij het webinar van VNG. Het webinar is speciaal voor beleidsmedewerkers/programmamanagers die bezig zijn of willen met verduurzaming van de eigen organisatie. Aanmelden kan nu en is gratis.

Bij T-Systems gaan verduurzaming en digitalisering hand in hand

Voor ICT-dienstverlener T-Systems bracht het certificering op de CO2-Prestatieladder een mooi inzicht met zich mee. Om de duurzame activiteiten van het bedrijf in de toekomst nog beter te borgen, wil T-Systems binnenkort een duurzaamheidsmanager aanstellen. Jos Lemmens, facility manager bij het bedrijf: “We hebben allerlei verschillende duurzaamheidsprogramma’s lopen en iedereen doet een stukje. Op deze manier kunnen we de volgende, nog ambitieuzere stappen gaan zetten.”

Van Oord: ‘Europees dezelfde duurzame doelen zou ons enorm helpen’

Van Oord is volop bezig met het verduurzamen van zijn vaak zware materieel, zoals graafmachines en grote baggerschepen. Om het tempo op te voeren, zijn internationale samenwerking en gezamenlijke duurzaamheidsdoelen echter cruciaal. Dat zegt business development manager Dick van den Heuvel in gesprek met Infrasite.

Glasgow biedt hoop op doorbraak in mondiale klimaataanpak

Sible Schöne is kritisch over de uitkomsten van Glasgow, maar ziet tussen de regels door wel degelijk stappen in de goede richting.

Hoe verlaagt een groente- en fruitgroothandel zijn CO2-voetafdruk?

Smeding & Zoon behaalde onlangs een certificaat op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Maar de groente- en fruitgroothandel houdt zich op veel meer manieren met duurzaamheid bezig. Van de strijd tegen voedselverspilling tot duurzame samenwerkingen met partners. Het familiebedrijf heeft een simpele (en nuchtere) reden voor zijn duurzame inspanningen: ‘Het scheelt gewoon euro’s.’

Zo gaat het met de certificering van ministeries

In oktober haalden de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het certificaat voor de CO₂-Prestatieladder op trede 3. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ging hen al voor en staat op trede vijf. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kijkt uit naar een trede-3-certificering begin 2022 én bereidt trede 4 al voor.

Terugkijken: 'Impact maken met Klimaatneutraal Inkopen'

Het is alweer een maand geleden: het event ‘Impact maken met Klimaatneutraal Inkopen’, georganiseerd door Rijkswaterstaat, PIANOo en SKAO. Er werden tal van inspirerende sessies op het gebied van klimaatneutraal inkopen gegeven. Deze en de bijbehorende presentaties zijn nu terug te kijken.

Alle ministeries gaan CO2-Prestatieladder implementeren

Een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Voor drie ministeries (IenW, EZK, LNV) is dat een feit, maar ook de overige negen gaan aan de slag om er een te behalen. Het moet de ministeries helpen om de rijksbrede doelstelling te behalen: een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030.

Terugblik 14 oktober: ‘Zet je competenties in bij klimaatneutrale inkoop’

Inkopers kunnen flink bijdragen aan de missie van Nederland om de Parijse klimaatdoelen te behalen. Hoe? Door klimaatneutraal in te kopen. Maar dat vraagt wél om nieuwe vaardigheden. Daarom organiseerde de Stichting Klimaatneutraal Aankopen en Ondernemen (SKAO) samen met Rijkswaterstaat en PIANOo op 14 oktober het event ‘Impact maken met Klimaatneutraal Inkopen’. Hier konden inkopers elkaar ontmoeten en kennis opdoen over dit belangrijke onderwerp.

SKAO publiceert twee harmonisatiebesluiten over luchtvaart en sonderingsbedrijven

Het CCvD van SKAO heeft twee nieuwe harmonisatiebesluiten gepubliceerd die vanaf heden normatief zijn. Het eerste besluit gaat over de regels die gelden bij het toekennen van emissiereductie aan organisaties die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffenprogramma’s voor de luchtvaart. Zo wordt beschreven welke duurzaamheidseisen gelden en welke rekenregels gehanteerd moeten worden. Het tweede harmonisatiebesluit meldt dat bedrijven die sonderingsonderzoek uitvoeren in de categorie ‘diensten’ horen, en niet in de categorie ‘werken/leveringen’. Zie voor nadere toelichting de harmonisatiebesluiten.

Innovatiepartnerschap jaagt duurzaam innoveren aan

Aanbestedende diensten in Nederland gaven in 2019 maar liefst € 85 miljard uit aan producten, werken en diensten. Deze inkoopkracht kan enorm helpen om duurzame doelen te realiseren. Te- meer daar Europa sinds 2014 een uniek instrument heeft om nieuwe duurzame oplossingen aan te jagen: het Innovatiepartnerschap. Hoewel toepasbaar in Nederland sinds 2015, wordt het nu nog niet massaal ingezet. Hoe komt dat, wat is de kracht en waar liggen de beperkingen? Een rondgang langs Nederlandse pioniers en experts.