arrow_back

Metaal recyclen en CO2 besparen gaan hand in hand bij Riwald Recycling

Riwald Recycling is pionier op het gebied van recycling van metaalproducten en is sinds kort gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Duurzaamheidsmanager Ömer Avci: ‘in onze sector zijn er eigenlijk maar twee duurzaamheidscertificaten die er echt toe doen: een ISO certificaat en de CO2-Prestatieladder; als je écht wilt laten zien dat je CO2-reductie serieus neemt.’

Riwald Recycling in Almelo verwerkt zo’n 700 tot 1000 ton materiaal per dag, variërend van witgoed tot productieafval en zelfs vliegtuigen. Bij het bedrijf in Almelo werken zo’n 40 personen. Aangezien recycling een complex proces is kon Riwald niet leunen op een externe adviseur om hen te begeleiden bij de certificering van de CO2-Presatieladder. De kennis moesten ze zelf in huis ontwikkelen en dat is goed gelukt. 


Doorgroeien naar het hoogste niveau

Voor de emissie-inventaris op niveau 3 was dat goed haalbaar, de voetafdruk van Riwald bestaat namelijk uit twee materiële stromen: uitstoot door het gebruik van diesel en elektriciteit. Ömer: ‘toen we ons committeerden aan het doorgroeien naar niveau 5, veranderde de zaak. Op dat moment moesten wij ook scope 3 emissies meenemen in de inventaris. Daarbij komt ook nog eens dat hoe meer materiaal wij verwerken tot hoogwaardige grondstoffen, hoe hoger onze eigen emissies worden vanwege het energieverbruik dat daarvoor nodig is. Echter, de bedrijven die onze producten gebruiken vermijden er juist emissies mee. Dat voelde aanvankelijk tegenstrijdig maar Riwald vond een manier om er mee om te gaan.’

Ömer vervolgt: ‘we hebben daarom besloten om de doelstellingen voor scope 1 en 2 te koppelen aan de tonnages materiaal die wij verwerken. Voor transport bijvoorbeeld is onze doelstelling voor 2024 (t.o.v. referentiejaar 2020), 18% CO2-reductie per verwerkte ton materiaal. Op die manier kunnen we meer materialen recyclen en toch onze prestaties blijven monitoren en doelstellingen behalen.’ Riwald Recycling introduceerde onlangs nog een nieuwe maatregel om de emissies door transport te verlagen: lichtgewicht containers. De vrachtwagens die materiaal af- en aanvoeren kunnen maar een maximaal aantal kilo’s vervoeren. Als de container waar het materiaal ingaat lichter is, kan de vrachtwagen iedere rit meer materiaal vervoeren waardoor de emissies per kilo materiaal omlaag gaan. Simpel maar effectief.


Hightech metaalrecycling

Riwald is in het bezit van een unieke metaalverwerkingsmachine die ferro- van niet-ferrometalen kan scheiden. (Een ‘ferrometaal’ is een materiaal waarbij ijzer het voornaamste bestanddeel is, red.) Door de innovatieve werking kan de granulator met de daaraan gekoppelde afvalscheidingsinstallatie het resterende afval scheiden van de binnengekomen metalen waardoor praktisch alle grondstoffen geschikt zijn voor 100% hergebruik. Dit zorgt voor zuivere eindproducten met de status ‘End-of-waste’, die op hun beurt een hogere opbrengst met zich meebrengen. Het heeft ook als voordeel dat de eindproducten direct aangeboden kunnen worden aan bedrijven in de maakindustrie, smelterijen en eindverwerkers voor hergebruik. Recycling van metalen vermijdt ten dele de productie van metalen uit primaire grondstoffen (ertsen). Dit leidt tot een besparing in CO₂-emissies ten opzichte van productie van primaire metalen. Hiermee draagt Riwald Recycling bij aan het de-carboniseren van de metaalindustrie, wat in lijn is met CO₂- Prestatieladder niveau 5.


Verduurzaming van het eigen terrein

Ook op het terrein van Riwald worden de nodige maatregelen getroffen. Zo investeerde het bedrijf bijvoorbeeld in elektrische kranen en grijparmen die de verouderde diesels vervingen. ‘Heel waardevol voor ons, zeker in deze onzekere tijden waarin brandstoffen flink duurder zijn geworden. We willen daarom ook gaan investeren in zonne-energie en accutechnologie om die energie op te slaan,’ blikt Ömer vooruit. De gewonnen materialen kunnen voor veel doeleinden gebruikt worden: nieuwe telefoons, het produceren van staal of zelfs op het eigen terrein van Riwald: ‘Op ons terrein bakenen we verschillende zones voor materialen af, met behulp van betonblokken. Van de materialen die wij verwerken kunnen we circulaire blokken bouwen en hoeven wij geen nieuwe betonblokken te kopen.’

Uitdagingen in metaalrecycling

Op de vraag wat de grootste duurzame uitdaging is voor Riwald Recycling, antwoordt Ömer: ‘ik hoop dat we onze processen zo kunnen inrichten dat we uiteindelijk 100% van de producten die we binnenkrijgen kunnen bewerken voor hergebruik en we een 100% recyclingspercentage kunnen realiseren. We gaan wat dat betreft de goede kant op, maar het lukt nog niet altijd helemaal. Het zijn vooral de complexe producten die lastig te scheiden zijn. Gelukkig vinden industriële ontwerpers ons steeds vaker. We merken dat er in de ontwerpfase van nieuwe producten al veel meer rekening wordt gehouden met wat er met het product gaat gebeuren als de consument het niet meer gebruikt. Die samenwerking opzoeken met producenten is heel waardevol voor ons om gezamenlijk het design voor recyclability te halen.’