arrow_back

Gemeente Rotterdam behaalt Laddercertificaat niveau 3

 

De gemeente Rotterdam heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en werkt daarom hard aan CO2-reductie, aldus de gemeente. In de bedrijfsvoering maakt de gemeente er werk van om minder energie te gebruiken, het wagenpark te verschonen en duurzaam in te kopen. 'Duurzaam denken en handelen is belangrijk in ons werk en in ons gedrag. Zo geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld. Met het CO2-bewust certificaat is een belangrijke mijlpaal bereikt, een aanmoediging voor het vervolg en voor anderen.'


Eerste van de G4

Rotterdam heeft zich gecommitteerd aan de landelijke klimaatdoelstellingen door de CO2-uitstoot met 55 procent te verminderen in 2030. En uiteindelijk wil Rotterdam in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat geldt ook voor de gemeentelijke bedrijfsvoering en organisatie. Om deze doelen te bereiken gebruikt de gemeente de CO2-Prestatieladder. Na een onafhankelijk uitgevoerde audit heeft Rotterdam een niveau 3-certificaat verdiend. Hiermee is gemeente Rotterdam de eerste van de G4 met een certificaat.


Vlnr: Thijs Wentink (SKAO), Chantal Zeegers (wethouder Klimaat), Hermineke van Bockxmeer (directeur Stadsontwikkeling) en Paul van Enckevort (International Manager System Certification van TÜV NORD Nederland).
Fotograaf: Peter Gooris


Doorgroeien naar niveau 4

De gemeente Rotterdam heeft nu trede 3 van de CO2-Prestatieladder behaald. De gemeente gaat dan ook aan de slag met CO2-reductie binnen scope 1 en 2: het energiegebruik binnen de kantoorpanden en in de openbare ruimte, de uitstoot van het wagenpark en de zakelijk gereden kilometers. Vanaf niveau 4 en 5 wordt de blik ook gericht op de CO2-uitstoot van de projecten en partners, zoals leveranciers. Hoe hoger op de ladder, hoe meer de activiteiten op het gebied van CO2-uitstoot zijn geborgd binnen de organisatie en in de keten of sectoren waarin de gemeente actief is. De gemeente heeft uitgesproken ook door te willen groeien naar het volgende niveau. 'De ambitie gaat verder, op naar trede 4!'Meer weten: Energie - Duurzaam 010
Check ook eens het CO2- en Energie Management Plan van de gemeente Rotterdam. Hierin staan de CO2-reducerende maatregelen die de gemeente neemt.