arrow_back

Gazprom maakt in Renkum plaats voor regionaal biogas

Een fietspad van olifantsgras, blauwe synthetische diesel voor het gemeentelijke wagenpark en straatverlichting van ledlampen. Het zijn maatregelen waarmee de gemeente Renkum de CO2-uitstoot drastisch heeft teruggedrongen. Maar de komende jaren gaat Renkum nog veel verder.

“Onze ambitie om de opwarming van de aarde tegen te gaan is groot”, vertelt wethouder Joa Maouche. “Wij willen in 2030 als gemeentelijke organisatie klimaatneutraal zijn. Als hele gemeente Renkum willen we dat in 2040 realiseren. De afgelopen jaren hebben we als organisatie grote stappen gezet. Tussen 2015 en 2019 is onze CO2-uitstoot met 68 procent afgenomen."
Alle toekomstige projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw worden circulair uitgevoerd. “Dat kunnen we deels doen door gebruik te maken van elektrische machines”, aldus Maouche. Maar ook op andere terreinen wil Renkum slagen maken. 

Contract Gazprom eindigt

Momenteel heeft de gemeente nog een gascontract met het Russische Gazprom. “Daar willen we zo snel mogelijk vanaf”, aldus de wethouder die aangeeft dat het contract dit jaar afloopt. “Pas vanaf 1 januari kunnen we met de zestien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen overstappen naar een andere leverancier. De aanbesteding daarvan begint binnenkort."

Maouche geeft aan dat het gasverbruik in de zestien gemeenten in 2030 moet zijn gehalveerd. “De andere helft willen we volledig compenseren met groen gas uit de regio. Dat kan biogas zijn van waterzuiveringen, maar ook van de gft-vergistingsinstallatie in Nijmegen."

De elektriciteit van de gemeente werd in het verleden opgewekt uit fossiele brandstoffen. "Sinds een aantal jaar zijn we van grijze stroom overgestapt op groene stroom met Nederlandse certificaten", vertelt Maouche. "Maar met de 16 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen stappen we de komende jaren over op groene stroom uit de regio."

CO2-prestatieladder

Veel van deze energiebesparende maatregelen zijn voortgekomen uit de CO2-prestatieladder waar Renkum sinds 2015 aan meedoet. Maouche: "Het is de data die het verschil maakt. Met dit systeem dwingen we onszelf om in kaart te brengen waar we CO2 uitstoten. En dus ook waar we de meest efficiënte energiebesparende maatregelen kunnen nemen.”


Bron: Omroep GLD