arrow_back

Deloitte Nederland haalt Laddercertificaat op niveau 3

 

Nieuw in het rijtje certificaathouders: de Nederlandse tak van audit- en consultancybedrijf Deloitte. Bekend als een van de big four in deze branche, heeft dit internationale bedrijf een grote plek aan tafel in vraagstukken rondom bijvoorbeeld finance, risk management, maar óók de energie- en mobiliteitstransitie. In gesprek met Internal Sustainabilty Lead Mark van Rijn leren we het bedrijf kennen. ‘Klimaatneutraal? Dat zijn we nog niet. Maar het laaghangend fruit hebben we geplukt en wij zijn een zeer ambitieuze organisatie. Dus deze uitdaging gaan we met goede moed aan.’

1. Wat maakt jullie een bijzondere certificaathouder?

‘Dat zou je niet zeggen als je mij ziet’, zegt Mark opgewekt, ‘maar het bedrijf heeft een gemiddelde leeftijd van 32 jaar en diversiteit is voor ons belangrijk. Onze ‘purpose’ is: ‘to make an impact that matters’. Ik heb de indruk dat onze klanten en mensen die hier komen werken vinden dat we daarin authentiek zijn.’

Verder zetten we bij Deloitte in op CO2-reductie. Het is een van de strategische bedrijfsdoelen en Deloitte wil dan ook netzero worden volgens de definities van het Science Based Targets initiative (SBTi). ‘Dat is mondiaal beleid, en het deel waar Deloitte Nederland onder valt moet ISO 14001 of gelijkwaardig implementeren.’

2. Kozen jullie daarom voor de CO2-Prestatieladder?

Mark: ‘ja, ISO 14001 vond ik te star en niet de juiste reikwijdte hebben. Die norm gaat ook over afval en over water bijvoorbeeld. Dat zijn voor ons geen materiele onderwerpen. Ik wil sturen op waar het voor ons toe doet en dat is op CO2-reductie. Dus we zijn voor de optie ‘gelijkwaardig’ gegaan: de CO2-Prestatieladder. Daarnaast zien we dat de CO2 Prestatieladder steeds belangrijker wordt voor onze klanten, wat kan resulteren in gunningvoordeel.

Deze twee dingen samen maakten dat we de CO2-Prestatieladder goed vonden aansluiten, en dan ga je kijken: past het ook, is het haalbaar, heeft het toegevoegde waarde voor ons en voor onze klanten? En dat bleek. Wij zijn nu op niveau 3 gecertificeerd. En nu kijken we via een impactanalyse of implementatie van niveau 4 of 5 ook past. 


Internal Sustainabilty Lead Mark van Rijn

3. Wat vindt u goed aan de CO2-Prestatieladder?  

Mark: ‘wat ik goed vind aan de CO2-Prestatieladder is dat je je CO2-prestaties systematisch evalueert, bijstelt en daarmee levend houdt. Wat je vaak ziet is een rapportage die eens per jaar wordt opgesteld maar waar vervolgens weinig mee gebeurt. Dat is wel anders met de CO2-Prestatieladder. CO2 heeft al veel aandacht bij ons de laatste jaren, maar met de Ladder denken we er nog grondiger over na en zijn we er nog gestructureerder mee bezig.

Daarnaast communiceren we ook meer over alles wat we doen. Waar onze CO2-reducerende maatregelen voorheen geen plek hadden in onze jaarrapportage, krijgen ze nu een vaste terugkerende plek. Met de CO2-Prestatieladder communiceren we nog gedetailleerder over de maatregelen die we nemen en de reductie van onze CO2-uitstoot als gevolg van deze maatregelen.

4. Wat zijn de grootste bronnen van CO2-uitstoot bij Deloitte? En hoe gaat u deze reduceren?

‘Binnen onze eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 2) veroorzaken we de grootste bulk aan CO2 door mobiliteit, reizen. Daarnaast een deel door huisvesting: we zitten in 15 panden in Nederland. Voor wat betreft die panden: in 3 panden kopen we de energie zelf groen in, maar in de andere zijn we afhankelijk van wat de verhuurder inkoopt. We zijn met hen in gesprek om ze ervan te overtuigen ook daar groene energie in te kopen.’

En het beleid voor mobiliteit? ‘Niet vliegen tenzij noodzakelijk,’ zegt Mark. ‘Tijdens corona hebben we gemerkt dat we veel van onze internationale klanten ook op afstand kunnen bedienen en dat blijven we zoveel mogelijk doen. De reizen die we binnen zo’n 600/700 km maken doen we zo veel mogelijk per trein en als we toch vliegen doen we dat op de routes naar Amerika niet meer automatisch in de businessclass.’ Minder ruimte is minder CO2, is de redenering. ‘Verder willen we dat alle 3500 auto’s die geleaset worden door medewerkers van Deloitte elektrisch zijn op 1 januari 2026.’ 

5. Wat is volgens u de grootste uitdaging voor een klimaatneutrale toekomst?

‘Het gedrag van mensen. Wie de urgentie van gedragsverandering ten bate van het klimaat niet inziet, is er minder toe bereid. Neem als voorbeeld iemand die ‘geen zin’ heeft om elektrisch te rijden naar de vakantiebestemming, omdat dat langer duurt door het opladen. Het gaat niet om jou als individu, maar om het collectief, om de toekomst. Dus dat is een grote uitdaging.’

Mark vervolgt: ‘aan de andere kant is het denk ik belangrijk om elkaar niet te veroordelen voor de keuzes die we maken, want dat leidt tot polarisatie. Laten we ophouden met elkaar de maat te nemen en vooral de stappen die iemand wél neemt toejuichen.’ 

6. Welke organisaties moeten volgens u een Laddercertificaat gaan halen?

Mark: ‘de grote CO2-uitstoters van Nederland. Als ik vanaf de 44e verdieping van ons pand in Rotterdam uitkijk over het havengebied, en de zware industrie die daar gevestigd is, dan denk ik weleens bij mezelf: er wordt daar in een paar seconden net zoveel CO2 uitgestoten als door Deloitte Nederland in een heel jaar. Dus als de grote uitstoters via certificering geholpen worden om hun CO2 te reduceren, dan ben ik daar zeker voorstander van.’