arrow_back

CO2-Prestatieladder uitgelicht in rapport van de World Economic Forum

Een nieuw rapport van het World Economic Forum onderzoekt de inkoop van CO2-arm beton en infrastructuur in zes koplopende landen, waaronder Nederland. Hierbij identificeren zij de CO2-Prestatieladder als een belangrijk instrument in de Nederlandse GPP-benadering.

Het rapport is opgesteld door Mission Possible Partnership van het World Economic Forum en de Global Cement and Concrete Association (GCCA), in samenwerking met Boston Consulting Group (BCG). Dit onderzoek is gebaseerd op interviews met bouw- en aanbestedingsexperts uit de publieke en private sector in Frankrijk, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, naast Nederland. Het rapport onderzoekt de instrumenten en regelgeving die zijn aangenomen om de verschuiving naar koolstofarm beton te ondersteunen.

Het rapport stelt een kader vast met twee belangrijke componenten:

  • de basis, namelijk de vaststelling van normen voor de rapportage van emissies, gegevensbanken en instrumenten voor het traceren van emissies en het vaststellen van referentieniveaus;
  • het aankoopbeleid, dat voortbouwt op de basis en deze versterkt door beleidsmaatregelen vast te stellen die milieu-informatie vereisen, koolstofbeperkingen opleggen en koolstofarm ontwerpen en het gebruik van koolstofarme materialen stimuleren.

De CO2-Prestatieladder wordt specifiek genoemd als een manier om de klimaatambitie van projecten (en de hele uitvoerende organisatie) te stimuleren en economisch te belonen in het aankoopbeleid. Verder wordt de rol van de Ladder in Duurzaam GWW, en het Betonakkoord uitgelicht.


U kunt hier meer lezen en het volledige rapport downloaden (Engels).