arrow_back

OESO noemt CO2-Prestatieladder als best practice voor duurzaam inkopen

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

Best practices duurzaam inkopen

De OESO publiceerde recentelijk het rapport ‘Going Green: best practices for sustainable procurement’, waarin ze best practices op het gebied van duurzaam inkopen uitlichten om als inspirerend voorbeeld te dienen voor andere landen. Als onderdeel van de dimensie ‘enviromental standards in procurement’ komt Rijkswaterstaat als opdrachtgever aan bod. Hierbij wordt de toepassing van de CO2-Prestatieladder uitvoerig toegelicht als voorbeeld voor duurzaam inkopen, net als DuboCalc.

 

Wil je meer weten over de CO2-Prestatieladder als best practice duurzaam inkopen volgens OESO? Lees dan pagina 29 – 33 van het rapport ‘Going Green: best practices for sustainable procurement’.