arrow_back

Duurzaamheid kan overal, als je maar wil

Vaak luidt het vooroordeel dat duurzaamheid alleen geld kost en geen geld oplevert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Patrick Buck, oud-directeur projecten bij ProRail en voorzitter van SKAO, het tegendeel zien. Dankzij systemen als de CO2-Prestatieladder wordt milieubewustzijn binnen de bedrijfsvoering gestimuleerd waardoor duurzaamheid geen kostenpost is, maar een business case.  

Dat stelde hij in zijn slotwoord tijdens het evenement Nd Zomergast van Neerlands Diep, dat op donderdag 31 augustus plaatsvond. Neerlands Diep is een academie die zich specialiseert in het delen van kennis over projectmanagement van grote bouw- en infrastructuurprojecten van semi-overheid.

Volgens Buck begon de discussie over duurzaamheid en het leefmilieu 50 jaar geleden. Zo ontstonden milieuproblemen als de zure regen en de thermische verontreiniging van de Rijn. Veel van deze problemen vonden zich op lokaal of regionaal niveau plaats. Door de ontwikkeling van nieuwe vormen van technologie was het mogelijk om deze problemen aan te pakken.

Klimaatverandering, een mondiaal probleem

“Het probleem dat we nu hebben is niet meer lokaal of regionaal of met een nieuwe technologie oplosbaar. Het is mondiaal aanwezig en grootschalig. Om het te bestrijden moeten wij allemaal een steentje bijdragen – wat mij betreft een forse steen”, zegt Buck. De oud-directeur wijst op het klimaatprobleem en hoe verschillende sectoren daaraan bijdragen door de uitstoot van broeikasgassen, waarvan CO2 de belangrijkste is.

“In de bouwsector hebben we al pasjes gezet, zoals bijvoorbeeld met DuboCalc. Ook heeft de introductie van de CO2-Prestatieladder bij veel bedrijven geleid tot milieubewustzijn en een andere bedrijfsvoering. Daarom heeft de bouwsector de afgelopen jaren een twee keer zo hoge reductie aan CO2 laten zien dan andere sectoren. Laten wij met kracht stimuleren dat dit managementinstrument steeds meer wordt toegepast en zich uitbreidt naar andere sectoren”, aldus Buck.

Duurzaamheid levert geld op

Als voorbeeld van energie- en CO2-besparing noemt hij de ambitie van ProRail om tot 2020 de verlichting van alle 400 stations in Nederland te vervangen door LED-verlichting. Bij afwezigheid van reizigers wordt deze verlichting gedimd naar 30 procent. Dit leidt tot een energiereductie van 20 procent en een vermindering van zowel lichtoverlast als onderhoudskosten.

Daarnaast sprak de voormalig directeur over het project Spoorzone Groningen, waarin het station en het aanpalende emplacement worden verbouwd. Hiervoor is een business case duurzaamheid opgesteld, waarvan het batig saldo 1,5 miljoen euro bedroeg. “In opperste wijsheid hebben de bestuurders besloten dit saldo niet terug te laten vloeien in de kas, maar hiervoor nog meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen.” Tot slot noemde Buck het gebruik van een gereviseerd noodstroomaggregaat bij de verbouwing van de Verkeersleidingspost Amsterdam. Dit leverde een kostenbesparing op van 100.000 euro.

Opdracht-Opgave-Uitdaging

“Laten projectteams hun project niet alleen zien als een te realiseren opdracht of contract.  Beschouw het ook als een opgave om een doelstelling of missie op duurzaamheidsgebied te verwezenlijken en een uitdaging om een kans te pakken”, vervolgt de oud-directeur. “Voor het 1e – het realiseren van de opdracht – hebben we in onze projecten zoveel geregeld aan functionarissen, zoals controllers, planners, risico-analisten, reviewers, en auditeurs. Ook aan spelregels, als voorschriften, richtlijnen, normen, gate reviews e.d. geen gebrek. Logisch, want we worden door de lijnmanagers hierop afgerekend. Over het realiseren van de opgave worden we echter beoordeeld door collega’s en publiek en op het realiseren van de uitdaging volgt waardering en soms zelfs een prijs. Maar het moet vooral de voldoening zijn, die het team zelf ervaart. Als we niets doen aan onze opgave en de uitdaging niet oppakken, worden we ook afgerekend. Maar dan door de toekomst.

Toekomstvast projectmanagement, gericht op duurzaamheid,  moet voortaan dus uitgaan van de onlosmakelijk aan elkaar verbonden trits: opdracht-opgave-uitdaging. Die boodschap en gespreksstof geef ik Neerlands Diep mee bij dit begin van haar academisch jaar.”

Lees het hele verslag van Neerlands Diep en Nd Zomergast hier terug: http://neerlandsdiep.nl/nieuws/nd-zomergast-over-duurzaamheid-met-een-paar-led-lampjes-kom-je-er-niet/