arrow_back

Den Hartog levert biobrandstof voor 100 procent gebruik in vrachtvervoer

Biobrandstofdistributeur Den Hartog levert de biodiesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) aan een Brabants slibverwerkingsbedrijf, dat de brandstof 100 procent inzet voor zijn vrachtwagens. Afhankelijk van de hoeveelheid HVO die in een brandstofmix wordt gebruikt, kan de biodiesel leiden tot een CO2-besparing van 89 tot 100 procent, stelt Den Hartog.

Eerste bedrijf in Nederland dat 100 procent HVO inzet voor vrachtvervoer

Volgens Den Hartog is Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) het eerste bedrijf in Nederland dat HVO voor 100 procent inzet in het vrachtvervoer. “Dit is heel bijzonder”, aldus Barend van Kooten, directeur van Den Hartog, in een persbericht. “Er is, voor zover ons bekend is, behalve SNB geen andere partij van deze omvang in Nederland die het vrachtvervoer structureel inregelt met 100 procent HVO. Je ziet wel dat 10, 20 of 30 procent HVO wordt bijgemengd bij de reguliere brandstof. SNB is de eerste partij die met 100 procent op deze schaal deze stap durft te zetten. Daarmee levert SNB een enorme bijdrage aan het reduceren van de CO2-footprint en dus aan het sparen van het milieu.”

CO2Fuel

HVO is een synthetische brandstof die gemaakt is uit afval. “Denk aan afgewerkt frituurvet of industrieel afval, zoals cellulose dat niet strijdig is met de voedselketen”, legt Van Kooten uit. “Het gebruik van HVO reduceert niet alleen de koolstofuitstoot enorm, maar ook de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof en fijnstof. Bovendien ligt de geluidsproductie van vrachtwagenmotoren een stuk lager, terwijl de prestaties van deze biobrandstof beter zijn dan die van reguliere diesel. De motoren van de moderne vrachtwagens behoeven geen technische aanpassing voor het overschakelen op HVO. De chemische compositie ervan is vrijwel identiek aan die van reguliere diesel.” Den Hartog verkoopt de biobrandstof onder de naam CO2Fuel. Het bedrijf verkoopt biobrandstof aan zowel ondernemers als particulieren.Drie transportbedrijven vervoeren jaarlijks in opdracht van SNB 400 tot 450.000 ton onwaterd slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties naar de verwerkingsinstallatie op Moerdijk. Hiervoor rijden dagelijks ruim 20 vrachtwagens 40 tot 50 ritten om het slib te vervoeren. Door het slibvervoer voortaan op 100 procent HVO te laten rijden, kan SNB aanzienlijke besparingen realiseren op het gebied van CO2-uitstoot.

Eerder heeft technisch groothandel Rensa en De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services gebruikgemaakt van respectievelijk 20 procent en 17 procent HVO in de brandstofmix van hun vrachtwagens. Voor de inzet van de biodiesel heeft De Jong Zuurmond het eerste private mengstation voor duurzame brandstof in gebruik genomen.