arrow_back

De CO2-negatieve N211 is in gebruik

De provincie Zuid-Holland heeft begin deze maand de CO2-negatieve weg N211 tussen Den Haag en Poeldijk in gebruik genomen. De weg is voorzien van 20 innovaties die CO2 besparen tijdens de werkzaamheden en de levensduur. Zuid-Holland zegt inmiddels de aanpak en doelstellingen van de duurzame N211 over te nemen op alle wegenprojecten. Daarnaast deelt de provincie de opgedane kennis over het proces en de maatregelen met andere overheden.

Duurzame innovaties

Dat meldt provincie Zuid-Holland in een persbericht. Bouwconcern BAM en ingenieurs- en adviesbureau Sweco hebben samen met Zuid-Holland gewerkt aan de totstandkoming van de N211. Volgens de provincie heeft het groot onderhoud van de N211 4.000 ton CO2-uitstoot opgeleverd, terwijl tijdens de werkzaamheden en de levensduur van de weg 14.000 ton CO2 wordt bespaard en gecompenseerd. Dit is mogelijk door maatregelen in en rond de aanleg. Een greep uit de maatregelen die de N211 CO2-negatief maken zijn warmteopwekking uit het fietspad, asfalt dat bij lage temperatuur verwerkt wordt, dynamische wegverlichting die ’s nachts dimt bij weinig verkeer en het gebruik van geopolymeer in plaats van cement bij de productie van de rode tegels voor het fietspad. Het gebruik van geopolymeer in plaats van cement in beton levert veel CO2-besparing op.

De lat lag hoog

“Het liefst zouden we in elke weg innoveren”, zegt Marcel Geleijnse, projectleider van BAM Infra, in een persbericht. “De lat lag voor de N211 net iets hoger dan gangbaar in de markt, maar je ziet dat als je goede partners om je heen verzamelt, er heel veel mogelijk is.” BAM Infra won de aanbesteding voor de N211 samen met 14 andere bedrijven die de 20 duurzame innovaties langs de weg verwerken.

“We hebben niet op één paard gewed”, zegt gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland in het persbericht. “De behaalde CO2-besparing leunt niet op één grote, veelbelovende innovatie, maar is juist gerealiseerd met een integrale aanpak waarbij sommige innovaties zijn toegepast die al wel getest waren, maar nog niet marktrijp. Zuid-Holland geeft als launching customer het laatste zetje om deze innovaties klaar te stomen voor de markt.” De aanpak en doelstellingen voor de N211 zijn ook overgenomen op de N470.

CO2-footprint halveren

De aanleiding voor dit project is de doelstelling van de provincie om in 2025 de CO2-footprint van het beheer en onderhoud van haar wegen te halveren ten opzichte van het niveau in 2015, op weg naar CO2-neutraliteit in 2050. Deze doelstelling krijgt concreet vorm in het onderhoud aan de N211 en de N470.