arrow_back

Bouwonderneming Stout pakt CO2 aan op de bouwplaats

In juni van dit jaar is Bouwonderneming Stout beloond met het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. De bouwonderneming streeft naar maximale CO2-reductie en begint bij de eigen bedrijfsvoering.

“Wij vinden het belangrijk dat onze collega’s op de bouwplaatsen en het personeel van onderaannemers die op onze bouwplaatsen werken, bewust zijn van onze doelstelling om CO2-uitstoot te reduceren”, zegt Jan Korevaar, commercieel manager bij Bouwonderneming Stout. Het bedrijf heeft zich tot doel gesteld om zijn CO2-uitstoot vanaf 2017 voor de komende tien jaar te reduceren met 2 procent per jaar. Dit wordt mogelijk door onder andere energiebesparingsmaatregelen toe te passen in de algemene bedrijfsvoering, de kantoorpanden van Stout en op de projecten. “We zijn ervan overtuigd dat de grootste kansen tot CO2-reductie op onze bouwplaatsen liggen. Daarom voorzien wij de toegangen van al onze bouwplaatsen van een CO2-Prestatieladder-bouwbanner.”

De bouwplaatsen van Stout moeten nog voorzien worden van de bouwbanners, maar op de locatie van het project bedrijfsverzamelgebouw Diamant te Dordrecht is de banner van de CO2-Prestatieladder al te zien. Om de CO2-uitstoot van de werkzaamheden te verminderen, is Stout begonnen met het gebruik van  LED-verlichting op de bouwplaats. Daarnaast neemt het concern maatregelen om de CO2-uitstoot van zijn wagenpark terug te dringen door de inzet van hybride auto’s.

De economische voordelen

Het certificeringstraject van de CO2-Prestatieladder heeft het bedrijf positief ervaren, aldus Korevaar. “Voordat we aan de slag gingen met de CO2-Prestatieladder hadden we geen inzicht in de CO2-footprint van ons bedrijf. Alleen al daarom is het certificeringstraject verhelderend geweest. Binnen korte tijd krijg je inzicht in daadwerkelijk alle energiestromen binnen het bedrijf. Daarbij vragen wij ons continu af wat wel en niet noodzakelijk is in ons energieverbruik.”

Op die manier zegt de bouwonderneming gerichter om te kunnen gaan met het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarnaast heeft de implementatie van de CO2-Prestatieladder een positief effect op het imago van Stout. “We nemen onze verantwoordelijkheid voor het effect van ons handelen en voor het welzijn van huidige en toekomstige generaties. Daarom krijgt het verduurzamen van onze eigen activiteiten veel aandacht”, zegt Korevaar. “De certificering levert bovendien mogelijk economische voordelen op via onder andere CO2-gerelateerd gunningvoordeel bij selectie- en aanbestedingsprocedures. Ook draagt het managementinstrument bij aan daadwerkelijke energiebesparing en daarmee een besparing op de kosten.”

Bewustwording

Volgens Korevaar is het echter nog te vroeg voor Bouwonderneming Stout om te spreken over de successen die met de CO2-Prestatieladder zijn geboekt, aangezien het bedrijf pas in juni van dit jaar is begonnen met het CO2-managementsysteem. Wel prijst Korevaar de medewerkers binnen Stout om hun enthousiasme voor het beperken van de CO2-voetafdruk. “Ik hoor collega’s regelmatig praten over de CO2-Prestatieladder. Specifiek als het gaat om keuzes die impact hebben op ons energieverbruik. Ik denk dat we daarmee kunnen stellen dat er steeds meer sprake is van bewustwording”, zegt hij.

“Door inzicht te geven in de energiestromen op kantoor en op de bouwplaatsen, regelmatig te communiceren over de stappen die we maken en de collega’s te stimuleren om zelf met initiatieven te komen, verwacht ik dat het enthousiasme zeker zal toenemen.”