arrow_back

Arnhem ontvangt als eerste grote gemeente CO2-certificaat

Uit handen van keuringsinstituut TÜV ontvingen de directeuren van de gemeente Arnhem, arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor en Sportbedrijf Arnhem vandaag een officieel certificaat waarmee wordt bevestigd dat zij forse stappen zetten om de uitstoot van CO2 in hun bedrijfsvoering te reduceren. Daarmee is Arnhem de eerste grotere gemeente die een dergelijk certificaat ontvangt. De ambitie van Arnhem is om de CO2-uitstoot in 2023 met 40% te reduceren ten opzichte van 2018.

Het certificaat (dat hoort bij niveau 3 op de zogeheten CO2-prestatieladder) laat ook aan de buitenwereld zien wat de gezamenlijke inspanningen zijn op dit gebied. Daarnaast helpt het Scalabor, Sportbedrijf Arnhem en de gemeente bij het realiseren van hun energie- en klimaatambities. De ambities en maatregelen zijn terug te vinden op www.arnhem.nl/klimaatplan.
Concrete maatregelen

In het Klimaatplan, met daarin ook de CO2-footprint van de gemeentelijke organisatie, staan concrete maatregelen, zoals regionaal opgewekte groene stroom, zonnepanelen op eigen panden, het in fasen vervangen van openbare verlichting door LED-lampen en het verduurzamen van het wagenpark.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Maurice Chattelin, woordvoerder gemeente Arnhem: 026 377 23 92; e-mail [email protected]