arrow_back

AVR innoveert met CO2

De implementatie van de CO2-Prestatieladder beperkt zich niet tot de bouwsector. Ook de afvalsector heeft baat bij gebruik van het managementsysteem om daadwerkelijk CO2 te reduceren. Dat laat AVR zien. Het afval- en energiebedrijf zet in op de CO2-Prestatieladder om zijn ambities op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie na te jagen.

“Er zijn twee redenen voor het gebruik van de CO2-Prestatieladder binnen AVR. Ten eerste is AVR een duurzaam bedrijf dat actief zijn CO2-footprint wil terugdringen. Wij hebben een ambitieuze klimaatdoelstelling en de CO2-Prestatieladder helpt ons daarbij”, vertelt Nathanya Sandelowsky, SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality) deskundige bij AVR. “Daarnaast willen wij voldoen aan de eisen van onze opdrachtgevers, zoals gemeentes en provincies. Deze opdrachtgevers werken op basis van aanbestedingen, dus is het een aanbestedingscriteria dat we als AVR gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder.”

CO2-afvang

Als afvalverwerker heeft AVR te maken met CO2-uitstoot die afkomstig is uit twee soorten emissies: procesgebonden emissies en niet procesgebonden emissies. Bij procesgebonden emissies gaat het om emissie vanuit de installaties of vanuit het materieel dat wordt gebruikt (scope 1). Bij niet procesgebonden emissies gaat het om emissies die afkomstig zijn van bijvoorbeeld gasverbruik en zakelijk vervoer, zoals lease autos (scope 1), maar ook om emissies afkomstig van vliegreizen, huurautos en ingekochte electrictieit (scope 2). Volgens Sandelowsky kan de grootste winst op het gebied van CO2-reductie worden behaald binnen de procesgebonden installaties. “Afvalverwerking is onze business en als daar de grootste CO2-reductie te behalen valt, moeten we onze pijlen daar op richten. Daarom zijn we in 2015 gestart met het project CO2-afvang. Hiermee vangen we de rookgassen van het afvalverbrandingsproces af, en daarmee ook de CO2”, zegt zij.

De afgevangen CO2 kan vervolgens worden ingezet in de glastuinbouw. De planten in de kassen hebben namelijk extra CO2 nodig om optimaal te groeien. AVR sluit andere potentiele afnemers van de afgevangen CO2 echter niet uit. “CO2-afvang begon als een pilot. Hierin is de techniek en alles wat erbij komt kijken uitgebreid getest. De CO2 is geschikt bevonden voor gebruik in de glastuinbouw. Er ligt nu een uitgewerkt plan klaar voor onze afvalenergiecentrale in Duiven om te starten en daarna gaan we verder op onze locatie in Rozenburg”, zegt Sandelowsky. Het afvalenergiebedrijf stelt dat het CO2-afvang-project jaarlijks tot 70.000 ton CO2 per lijn kan winnen. Bij de locaties in Duiven en Rozenburg zijn er in totaal tien lijnen waar de rookgassen kunnen worden afgevangen, waardoor er veel potentie is.

Vermeden CO2-uitstoot

Naast het verwerken van afval, leveren de afvalenergiecentrales van AVR duurzame warmte en elektriciteit. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van turbines die de stoom uit het verbrandingsproces omzetten naar elektriciteit. De grotendeels hernieuwbare elektriciteit die AVR opwekt, wordt direct geleverd aan het net. Daarnaast wordt stoom geleverd aan de industrie en wordt met stoom water verwarmd voor warmte aan ongeveer 160.000 huishoudens en bedrijven in Rotterdam en Arnhem. In plaats van fossiele energie die veel CO2 veroorzaakt, biedt AVR daarmee een duurzaam alternatief aan zijn klanten. Zo draagt AVR bij aan het vermijden van CO2-uitstoot.

“Als we warmte, stoom en elektriciteit aan onze klanten leveren, zorgen we ervoor dat deze klanten geen gas of fossiele brandstoffen verbruiken. Dit leidt tot vermeden CO2-emissies, waar de voorgaande versie van het Handboek CO2-Prestatieladder geen rekening mee hield”, zegt de SHEQ deskundige. “Inmiddels is het Handboek vernieuwd en is de maatregellijst daaraan toegevoegd. Hiermee werd het mogelijk om onze inspanningen om meer energie te leveren ook te laten waarderen en zo deze vermeden CO2-emissies mee te laten tellen. Zo konden we de lat voor CO2-reductie nog hoger leggen.”

Zelf aan de slag met de CO2-Prestatieladder

Dankzij de inzet van de CO2-Prestatieladder is de bewustzijn over de milieuvoetafdruk binnen AVR vergroot, stelt Sandelowsky. Zo koopt het afvalverwerkingsbedrijf groene stroom in voor zijn overslagstations en wordt er gewerkt volgens het concept ‘Het Nieuwe Rijden’ en ‘Het Nieuwe Varen’, waarbij het doel is om brandstof te besparen. “Als er nieuw materieel wordt gekocht, besteden we aandacht aan CO2-besparing. Omdat CO2-reductie steeds belangrijker wordt voor veel bedrijven, willen we hier meer over communiceren. De kunst is om dat concreet te maken. Daarom doen we onderzoek naar verschillende manieren om onze CO2-footprint laag te houden.”

Daarnaast ziet Sandelowsky kansen om de CO2-Prestatieladder en daarmee CO2-reductie toegankelijk te maken voor alle lagen van de organisatie. “Ga als organisatie zoveel mogelijk zelf aan de slag met de CO2-Prestatieladder en betrek zoveel mogelijk medewerkers. Op die manier krijg je beter inzicht in hoe je daadwerkelijk CO2 kan besparen.”