arrow_back

Waternet stapt op de derde trede van de CO₂-Prestatieladder

De opdrachtgevers van Waternet, de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, hebben zich tot doel gesteld om in 2050 volledig duurzaam te zijn. Om de uitstoot van CO₂ terug te brengen naar 0 is het belangrijk te begrijpen hoeveel hun uitvoeringsorganisatie, Waternet, precies uitstoot en waar die uitstoot verminderd kan worden. Daarom werkt Waternet sinds 2022 met de CO₂-Prestatieladder. De eerste stappen zijn gezet, in de zomer certificeerde Waternet zich voor trede drie.

Aanleiding om een certificaat te behalen

“Met voormalig directeur Roelof Kruize als grondlegger, is Waternet sinds 2014 bezig om klimaatneutraal te worden,” vertelt Olivia Traast, Projectleider Circulaire Economie. “Duurzame doelstellingen zijn mooi, maar vooral waardevol als je ze meetbaar kunt maken. Destijds waren we van mening dat de CO₂-Prestatieladder voor ons niet het juiste instrument was. De ladder is ontwikkeld voor de aannemerij en niet zozeer voor ons als opdrachtgever. Nu, een aantal jaar later zijn de meeste partijen binnen onze keten gecertificeerd op de CO₂-Prestatieladder en is het vanzelfsprekend geworden dat wij als opdracht gevende organisatie de cirkel sluiten.” Practice what you preach, zogezegd. Ze vervolgt: “Nu we zelf zijn gecertificeerd, kunnen we dat ook van onze leveranciers vragen en impact maken in de hele keten.”


“Practice what you preach”, Olivia Traast, Projectleider Circulaire Economie.


CO₂-Prestatieladder richt zich nu primair op CO₂-emissies, waarbij Waternet zich ook het ambitieuze doel heeft gesteld om de emissies van methaan en lachgas terug te brengen. Deze broeikasgassen zijn veelvoorkomend in de bedrijfsprocessen van Waternet en hebben een grote impact op het milieu. In handboek 4.0 van de CO₂-Prestatieladder zal er ook meer aandacht worden geschonken aan overige broeikas emissies.

Een klimaatneutrale waterkringloop in regio Amsterdam

“Water is overal om ons heen en iedereen maakt er gebruik van. Je kunt de kraan opendraaien en schoon drinkwater pakken. Veel mensen zijn zich er niet van bewust van hoeveel werk hierachter verschuild zit.” Vertelt Freya Ruijs, Adviseur Circulaire Economie bij Waternet. Waternet is verantwoordelijk voor de gehele waterkringloop in Amsterdam en omgeving. “We zorgen ervoor dat iedereen droge voeten houdt. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor het peilbeheer, waterkwaliteit en afvalwaterzuivering,” licht Jacqueline de Danschutter, Programma Manager Circulaire Economie toe. “Wij maken drinkwater en zorgen voor sterke dijken”. Het zuiveren van water is complex, arbeidsintensief en verbruikt veel energie. Als beheerder van de hele waterketen is Waternet in een unieke positie om duurzaamheid in de hele watercyclus toe te passen.

Waternet is een grote organisatie en iedereen moet zijn steentje bijdragen 

“Het Programma Circulaire Economie behelst tal van instrumenten waarmee we in 2050 volledig circulair willen zijn,” vertelt De Danschutter. “Naast het terugbrengen van de CO₂-uitstoot, gaat het ook om bewustzijn. Welke materialen zetten we in, hoe gaan we om met lange termijn investeringen en wat kunnen samen met onze ketenpartners doen, in de volle breedte? De CO₂-Prestatieladder is daarin een mooi instrument en helpt om dat bewustzijn te vergroten.”

“Want duurzaamheid zit ‘m in grote en kleine dingen,” vervolgt Olivia Traast. “Dus communiceren we ook de kleine én de grote dingen. Gelukkig zijn veel collega’s intrinsiek gemotiveerd om bezig te zijn met duurzaamheid. We halen de goede voorbeelden op die er al zijn en delen ze met de rest van de organisatie. Die verhalen verzamelen we op de werkvloer, om te laten zien dat het niet moeilijk hoeft te zijn om duurzame veranderingen door te voeren. Van de aanschaf van duizenden zonnepanelen, tot een mooi, klein verhaal uit de praktijk. Zo heeft laatst iemand uit de organisatie een fantastisch en simpel idee bedacht en uitgevoerd om met discolampen vissen te verjagen tijdens het baggeren van sloten. Dát soort verhalen, daar draait het om. Daarmee vieren we duurzaamheid en stimuleren we anderen op de werkvloer om ook creatief na te denken.”

De Danschutter sluit zich daarbij aan: “En als er instrumenten zijn die het werken aan duurzaamheid kunnen vergemakkelijken, zoals de CO₂-Prestatieladder, dan zorgen wij ervoor dat deze instrumenten beschikbaar komen. Zo groeit het draagvlak en zien steeds meer collega’s duurzaamheid als een standaard onderdeel van hun werk.”