, , , ,
arrow_back

Veiligheidsregio’s IJsselland, Gooi en Vechtstreek & Flevoland komen samen voor de CO₂-Prestatieladder

Op 14 september kwamen veiligheidsregio’s (VR’s) IJsselland, Gooi en Vechtstreek & Flevoland samen om hun ervaringen en ideeën over het gebruik van de CO₂-Prestatieladder uit te wisselen. Tijdens de kick-off meeting nomineerde Henk Schreuders (Manager Staf & Beleid van VR IJsselland) zijn collega Onno Hensen (plaatsvervangend Directeur Bedrijfsvoering van VR’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland) om de Ladder als volgende VR’s in te gaan zetten. De samenwerkende veiligheidsregio’s zijn sindsdien aan de slag gegaan met de verduurzaming van hun organisaties.

Een competitieve sfeer

Wat de veiligheidsregio’s het meest aansprak om aan de slag te gaan met de CO₂-Prestatieladder was hoe de Ladder duurzaamheid tastbaar maakt en houvast biedt. Het levert veel nieuwe inzichten op van wat er uit de CO₂-footprint kan worden gehaald, bijvoorbeeld door in tijdelijk onbemande locaties de verwarming uit te zetten. Inzichten die direct kunnen worden toegepast. Er werd aangegeven dat zij de intentie hebben meer veiligheidsregio’s te stimuleren duurzaam te worden d.m.v. elkaar te nomineren voor een certificering. 

‘Wij zijn van risicoreductie, daar hoort duurzaamheid bij,’ vertelt John van der Zwan, brandweercommandant van de VR’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Op de brandweerkazerne in Almere-Poort werd de nominatie feestelijk overgedragen aan de volgende veiligheidsregio’s. Werknemers werden in de gelegenheid gesteld om ervaringen te delen en relevante tips te ontvangen. “Hoe gaan we dit met z’n allen aanpakken?”, werd enthousiast door de ruimte geroepen. Er heerste een competitieve sfeer tussen de brandweer posten: iedereen wil een lagere uitstoot genereren dan de  collega’s. 

Deze sfeer helpt bij het creëren van draagvlak bij het samen bedenken en uitvoeren van maatregelen, en stappen zetten gaat hierdoor vele malen sneller. Ook werd er vanuit Veiligheidsregio IJsselland tijdens de kick-off meeting al enthousiast gepraat over het aanpassen van de inkoopstrategie om nog meer impact te maken, terwijl dit veel verder gaat dan hun Niveau 3 Certificering.

Green Rebels

Op 12 oktober is Veiligheidsregio IJsselland als eerste veiligheidsregio gecertificeerd  op Niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. Medewerkers van Veiligheidsregio IJsselland hebben in 2018 het initiatief ‘Green Rebels’ opgericht om extra aandacht te besteden aan het thema duurzaamheid binnen de organisatie. Dit deden zij door duurzame initiatieven op te starten en zijn zij erin geslaagd om deze initiatieven binnen de organisatie te laten groeien. 

In 2021 hebben de Green Rebels een aanvraag ingediend om een formeel duurzaamheidsbeleid op te stellen, wat positief werd ontvangen door het management. Een voorstel werd uitgewerkt en uiteindelijk aangenomen, en via de toepassing van de CO2-Prestatieladder worden inmiddels grote stappen gezet.

Veiligheidsregio IJsselland is de eerste gecertificeerde regio van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland die zich inzetten voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers. De Veiligheidsregio bestaat onder andere uit de brandweerorganisatie en speelt een belangrijke rol bij de aanpak van rampen en crises.