arrow_back

Nieuwe certificaathouder: vijf vragen aan de politie

 

Iedereen kent de politie: onze handhavers van de rechtsorde. En ook deze grote organisatie met maar liefst 65.000 medewerkers kunnen we nu verwelkomen als nieuwe certificaathouder. De politie is gecertificeerd op niveau 3. We stelden vijf vragen aan adviseur duurzaamheid Eva Louwerenburg en directeur van de Dienst Facility Management binnen het Politiedienstencentrum Linda Ruseler.

1. Wat maakt jullie een bijzondere certificaathouder?

‘Wij zijn een 24-uursorganisatie,’ zegt Linda. ‘Wij staan iedere dag, dag en nacht ‘aan’. Onze collega’s draaien diensten op straat en werken ook ’s nachts: onderdelen van onze kerntaak die bepalend zijn voor onze CO2-footprint. We gebruiken immers altijd vervoer, licht en verwarming. Daarnaast zijn we een gezaghebbende organisatie met een maatschappelijke taak. We vinden het belangrijk om maatschappelijk gedragen te zijn, en dat mensen zich met de politie kunnen identificeren.’

2. Waarom kozen jullie voor de CO2-Prestatieladder?

Eva: ‘We zijn sinds 2018 bezig met het verduurzamen van de politie. Zonnepanelen op politiedaken, het inkopen van duurzame energie, het hergebruiken van politiekleding i.s.m. de BIGA groep, meer plantaardig aanbod in de bedrijfsrestaurants. Ook heeft iedere eenheid een klimaatambassadeur; we merken dat er steeds meer collega’s zich willen inzetten voor een duurzame politie.  We hebben routekaarten opgesteld met verduurzamingsdoelstellingen. Op een gegeven moment was het een logische stap om te gaan certificeren: Ja, er zijn stappen gezet, maar we moeten die ook borgen en blijven zetten. Van andere organisaties hoorden we dat de CO2-Prestatieladder daar een goed instrument voor is. Vorig jaar zijn we daarom begonnen.’


Linda Ruseler (l) en Eva Louwerenberg (r)

Linda vult aan: ‘De CO2-Prestatieladder is een concreet instrument dat ons bij de les houdt. Door de Ladder weten we: hier staan we en dit hebben we nog te doen. De externe audits stimuleren ons om blijvend stappen te zetten en met de PDCA-cyclus [plan, do, check, act, red.] maken we niet alleen plannen, maar volgen we ze ook op en stellen we ze bij waar nodig. Ze zorgt ervoor dat CO2-reductie een blijvend onderdeel van onze bedrijfsvoering is.'

Komt nog bij dat de politie jaarlijks inkoopt voor 2,1 miljard euro en in aanbestedingen de Ladder dikwijls inzet. ‘We willen natuurlijk ook graag het goede voorbeeld geven aan de organisaties waaraan wij de Ladder uitvragen,’ zegt Eva.


‘De CO2-Prestatieladder is een concreet instrument dat ons bij de les houdt. Door de Ladder weten we: hier staan we en dit hebben we nog te doen.' 

3. Wat is voor uw organisatie de grootste bron van CO2-uitstoot en hoe gaat u dit reduceren?

Eva: ‘De meeste uitstoot komt bij de politie door vervoer: bijna 160.000 ton CO2 in 2022. Hiervan was 54% afkomstig van operationele en 46% door niet-operationele reisbewegingen (vooral woon-werkverkeer). Woon-werkverkeer hoeven we officieel nog niet mee te nemen voor de Ladder, het is wel iets waar we mee bezig zijn omdat het veel milieu-impact heeft. Tegelijkertijd is het uitdagend vanwege het unieke karakter van de politie – sociale veiligheid, agenten werken niet altijd graag in dezelfde plaats als waar ze wonen, ze vinden het niet fijn om in uniform met het OV of fiets te reizen, of er is na de nachtdienst geen OV bijvoorbeeld.  We kijken vooral naar de groep waarvoor het mogelijk is het OV of fiets te gebruiken. We proberen de reisbewegingen te beperken waar dat kan: door hybride werken zien we nu al 25% minder reisbewegingen (zowel niet-operationele dienstreizen als woon-werk). Daarnaast kijken we naar de operationele reisbewegingen. We gaan tot 2030 6100 fossiele voertuigen vervangen door elektrische. Van de 14.000 wagens in ons wagenpark is dus ongeveer 44% elektrisch in 2030.

Linda gaat verder en laat weten wat de tweede grote bron van uitstoot is bij de politie: ‘Dat is huisvesting. We bezitten een grote hoeveelheid panden: 900. In 2022 waren die verantwoordelijk voor 98.000 ton CO2-uitstoot. In ons huisvestingsprogramma zijn we nu heel goed aan het kijken hoe we dit duurzamer kunnen doen.’ Naast verduurzamen (groene stroom, zonnepanelen) kan dat ook betekenen dat er panden worden afgestoten of dat er juist een beter pand bijkomt, vertelt Linda. ‘Zo hebben we een bestaand gebouw in Utrecht gekocht en energieneutraal gemaakt en dient dat nu als centrale plek om elkaar te ontmoeten.Maar de politie zoekt het niet alleen in het verduurzamen van de bedrijfsvoering, ook wordt gekeken naar het operationele werk. Eva: ‘Dan gaat het over het efficiënter en slimmer inrichten van onze processen. Daarmee kunnen we onze capaciteiten en bevoegdheden zo goed mogelijk inzetten. Door niet alleen de voetafdruk van de politie te verkleinen, maar politiewerk juist aan duurzaamheid en klimaat te koppelen, kunnen we als organisatie impact maken. Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van de maximale snelheid op de snelweg en de aanpak en preventie van milieucriminaliteit.'

'Door niet alleen de voetafdruk van de politie te verkleinen, maar politiewerk juist aan duurzaamheid en klimaat te koppelen, kunnen we als organisatie impact maken.'

4. Wat is volgens u de grootste uitdaging voor een klimaatneutrale toekomst?

Linda: ‘Globaal gezien denk ik dat zolang er ongelijkheid en onveiligheid is, er op die plekken minder interesse is voor de klimaatkwestie. Wie gaat de kosten dragen voor verduurzaming in landen die het minder hebben? Vooruitgang staat daar hoger op het prioriteitenlijstje. Ik denk daarom dat we met die landen moeten meedenken om wereldwijde klimaatneutraliteit te realiseren.’ Eva ziet ook een uitdaging dichter bij huis: de lasten voor het verduurzamen zijn zwaarder voor het MKB dan voor grote bedrijven of overheidsorganisaties. ‘Het vraagt meer van ze. Ook met aanbestedingen moeten we erop letten hoe zwaar we de eisen leggen: we hebben veel leveranciers en je wil ook een midden- en kleinbedrijf als leverancier erbij hebben. Gelukkig certificeren zij zich ook (80% van de bedrijven, red).’

5. Welke organisatie moet volgens u een Laddercertificaat gaan halen?

‘De brandweer, ambulance, ziekenhuizen: andere 24-uursorganisaties dus,’ zegt Linda. ‘Onze collega’s, zou je kunnen zeggen, waarmee we ons kunnen vergelijken en waar we eventueel mee zouden kunnen samenwerken.’ Eva legt uit wat ze hier zo mooi aan zou vinden: ‘We zitten nu in de Community of Practice voor ministeries, omdat we onderdeel zijn van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En hoewel dit voor ons erg nuttig is, zou het ook leerzaam zijn om met andere 24-uursorganisaties te kunnen sparren. Tenslotte hebben zij met dezelfde uitdagingen als wij te maken. Bijvoorbeeld de vraag hoe je de uitstoot door nachtelijk woon-werkverkeer kunt beperken.’

> De doelstellingen van de politie zijn in lijn met Europese richtlijnen: 60% CO2-reductie in 2030. > Meer zien van de politie? Klik hier.