arrow_back

Klimaatmonitor Waterschappen en de CO2-emissie-inventaris voor de CO2-Prestatieladder

In 2020 hebben SKAO en de Unie van Waterschappen een succesvolle Community of Practice CO2-Prestatieladder voor waterschappen georganiseerd waar 18 waterschappen aan hebben deelgenomen. Drie hiervan zijn reeds gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder en er zullen in 2021 meer waterschappen volgen. Naar aanleiding van de certificering van meerdere waterschappen ontstond de vraag wat het verschil is tussen de onderliggende berekeningen van de Klimaatmonitor Waterschappen en de CO₂-emissie-inventaris van de CO2-Prestatieladder en in het bijzonder hoe voor de CO₂-Prestatieladder het beste gerapporteerd kan worden over CO2 die vrijkomt bij het verbranden van zelfopgewekt biogas in WKK’s of CV-installaties. Adviesbureau Arcadis heeft dit in opdracht van de Unie van Waterschappen nader bekeken.

Geen andere opzet vereist

De conclusie is dat de CO₂-emissie-inventaris in het kader van de CO₂-Prestatieladder geen andere opzet vereist dan in de Klimaatmonitor Waterschappen wordt gehanteerd: beide gaan uit van het GHG-protocol en ISO14064-1.
Voor de CO₂-emissie inventaris conform de CO₂-Prestatieladder kunnen de CO₂-emissiebronnen zoals opgenomen in de CO₂-voetafdruk van de Klimaatmonitor gebruikt worden. Wel moet rekening worden gehouden met mogelijke verschillen als gevolg van de keuze die gemaakt wordt voor de organisatiegrenzen en het niveau van de CO2-Prestatieladder certificering. De Technische Commissie van SKAO heeft op 9 december besloten zich aan te sluiten bij de conclusie uit het memo. Het gevolg hiervan is dat de wijze van rapporteren voor de Klimaatmonitor Waterschappen en voor de CO₂-Prestatieladder gelijkgetrokken worden. Voor reeds gecertificeerde waterschappen die de biogasemissies meenemen in scope 1 en waarbij wellicht ook één van de andere verschillen is opgetreden, geldt het advies dit bij de eerstvolgende audit aan te passen.

Klik hier voor het hele memo van het onderzoek.
SKAO en de Unie van Waterschappen werken continu samen aan een goede afstemming tussen de CO₂-Prestatieladder en de Klimaatmonitor Waterschappen.

Prev:
Next: