, ,
arrow_back

CO2PL vanaf Niveau 3 als alternatieve invulling voor de Onderzoeksplicht Energiebesparing

Vanaf 2023 wordt het pakket aan energie gerelateerde wetten waaraan bedrijven moeten voldoen verder uitgebreid. Per 1 januari 2023 moeten veel grootverbruikers van energie namelijk voldoen aan de Onderzoeksplicht Energiebesparing. Het goede nieuws voor certificaathouders van de CO2-Prestatieladder is dat een certificaat vanaf niveau 3 voor een groot deel van de eisen als alternatieve invulling gebruikt mag worden.

Voor welke bedrijven geldt de Onderzoeksplicht?

De Onderzoeksplicht Energiebesparing, die is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving, geldt vanaf 2023 voor bedrijven die jaarlijks meer dan 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken. 

Daarnaast is de Onderzoeksplicht verplicht voor bedrijven waarvoor het Rijk de milieuregels bepaalt. Zij moeten hierdoor eens in de 4 jaar onderzoeken welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen en rapporteren welke maatregelen ze reeds genomen hebben. Voor deze inventarisatie stelt RVO een basislijst met maatregelen beschikbaar.

Onderdelen uit de Onderzoeksplicht

Omdat de CO2-Prestatieladder ook vraagt om deze maatregelen in kaart te brengen, hoeven certificaathouders volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen nog te voldoen aan de volgende onderdelen uit de Onderzoeksplicht: 

•    Onderdeel 3: een beschrijving en onderbouwing van de uitgevoerde maatregelen;

•    Onderdeel 6: een inventarisatie van de kosteneffectieve CO2-reducerende maatregelen;

•    Onderdeel 8: een uitvoeringsplan;

En onderdeel 4 en 5 gedeeltelijk, namelijk enkel nog:

•    Onderdeel 4: een opgave van de onbenutte warmtestromen; 

•    Onderdeel 5: de scan naar de technische isolatie, de analyse van de elektrische aandrijfsystemen en de spiegeling met de basislijst energiebesparende maatregelen.

Energy Efficiency Directive

Met deze erkenning van de RVO is de CO2-Prestatieladder een alternatief voor twee soorten wetgeving, namelijk de eerder genoemde Onderzoeksplicht Energiebesparing én de audit in het kader van de Energy Efficiency Directive (EED). Lees voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder en de EED ons artikel uit 2016.

Wil je meer weten over de Onderzoeksplicht Energiebesparing en de voorwaarden voor de alternatieve invulling? Kijk dan op de website van RVO. 

Prev:
Next: