arrow_back

Organisaties gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder schaffen zuinigere

In Europa is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in 2017 met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat melden het Europees Milieuagentschap (EEA) en de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA).

De stijging in de gemiddelde CO2-uitstoot van het Europees wagenpark is volgens het EEA en ACEA te verklaren door een toename in het aantal geregistreerde auto’s met een benzinemotor. De vraag naar auto’s met een dieselmotor is teruggelopen. De auto’s met een dieselmotor stoten minder CO2 uit, meldt het EEA. De gemiddelde CO2-uitstoot van auto’s met een benzinemotor ligt op 121,6 gram per kilometer, terwijl die van dieselauto’s 117,9 gram per kilometer is. Auto’s met een dieselmotor stoten wel meer stikstofoxiden (NOx) uit dan auto’s met een benzinemotor.

Meer CO2 uitgestoten

In 17 Europese lidstaten viel de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s hoger uit dan de stijging van 0,4 procent, waaronder in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s met 2,27 procent gestegen.

Voor het eerst sinds 2010, het begin van de CO2-metingen van het Europees wagenpark, is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in Europa gestegen. Het gebruik van deels en volledig elektrische auto’s was in het voorgaande jaar niet voldoende om de stijging van de gemiddelde CO2-uitstoot te compenseren. Elektrische en hybride auto’s hebben een marktaandeel van 1,5 procent van het totaal aantal verkochte auto’s in Europa.

Meerderheid van organisaties op de CO2-Prestatieladder schaffen zuinigere auto’s aan dan Nederlands gemiddelde

Organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder worden gestimuleerd om CO2-reductiemaatregelen te nemen en hun ambities op het gebied van CO2-reductie te blijven aanscherpen. Dat wordt gefaciliteerd door de Maatregellijst. De lijst met CO2-reductiemaatregelen  is onderverdeeld naar veelvoorkomende activiteiten van bedrijven die deelnemen aan de CO2-Prestatieladder, dus een lijst uit de praktijk voor en door bedrijven. Een van de activiteiten die in de Maatregellijst is opgenomen, is personenmobiliteit. Aan deze activiteit zijn verschillende maatregelen gekoppeld met de categorieën: standaard, vooruitstrevend en ambitieus. Organisaties worden onder andere beoordeeld op hoe ambitieus ze zijn.

Uit de resultaten van de Maatregellijst 2017 blijkt dat steeds meer bedrijven maatregelen nemen om de CO2-uitstoot van hun wagenpark laag te houden. In de maatregellijst is deze activiteit ingevuld door in totaal 722 organisaties, die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder. Zo heeft het wagenpark van 57 procent van de gecertificeerde bedrijven, waarvoor deze activiteit materieel is, een gemiddelde CO2-uitstoot die lager is dan 150 gram per kilometer. 38 procent van de organisaties heeft een wagenpark met een gemiddelde CO2-uitstoot lager dan 110 gram per kilometer. Verder heeft 12 procent van de gecertificeerde organisaties een wagenpark met een gemiddelde CO2-uitstoot lager dan 95 gram per kilometer. Hiermee laat de Maatregellijst zien dat organisaties waarvoor deze activiteit materieel is, actief werken aan het verminderen van de CO2-uitstoot als gevolg van het wagenpark en dat ruim meer dan de helft van deze organisaties ambitieuzer is dan het Nederlandse gemiddelde.

Bekijk hier de Maatregellijst en laat u inspireren door de mogelijkheden om CO2-uitstoot te reduceren van personenmobiliteit en andere bedrijfsactiviteiten.

Prev:
Next: