arrow_back

Hovenier A-Garden groener dan groen

Hovenier A-Garden uit Dordrecht ontving het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5. De groenspecialist bereikte deze vijfde en hoogste trede dankzij zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Dat is bijzonder, omdat weinig groenbedrijven tot dit hoogste niveau komen.

Als groenbedrijf werkte A-Garden er maanden naartoe om het vijfde niveau van de CO2-prestatieladder te behalen. Deze prijs ontvangt een groenbedrijf niet zomaar, uiteindelijk bepaalde een audit of A-Garden niveau 5 heeft bereikt. Projectleider Arnoud Overbeeke: „Hierin werd het Handboek CO2-Prestatieladder nagelopen met daarin de eisen waaraan wij moesten voldoen om het certificaat te behalen.”


Zo min mogelijk CO2-uitstoot

Het groenbedrijf werkte er bewust naartoe om dat hoogste niveau te bereiken, aldus de coördinator van het project: „Wij werken in de natuur wat betekent dat wij de buitenomgeving graag schoon houden. Dat tonen wij aan met dit certificaat.”

Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder houdt ook in dat A-Garden actief en duurzaam samenwerkt met andere organisaties, zoals kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere groenbedrijven. Ook in de rol van KAM-coördinator zegt Arnoud Overbeeke: „Jaarlijks komen wij enkele malen bijeen met de brancheorganisatie Cumela om duurzaamheidsonderwerpen te behandelen. Hier inspireren wij elkaar tot besparingsmogelijkheden.”

Investering en verduurzaming

A-Garden past de inzichten ook toe in zijn eigen bedrijfsvoering. Zo investeert het bedrijf in elektrisch materieel en wordt het transport van groenafval verduurzaamd. A-Garden centraliseerde het groenafval in de wijk om het afval vervolgens te transporteren naar Indaver Moerdijk, een verwerkingsdepot 20 km vanaf A-Garden.

Met deze aanpassing in de logistieke keten slaagde het hoveniersbedrijf er in om de CO2-uitstoot met 22 procent te reduceren. Hiervoor is het belangrijk dat personeel zich bewust wordt van CO2-reductie. De projectleider bespreekt dit daarom regelmatig met zijn medewerkers. „Want de snelste stappen zet je door gedragsverandering.”

Voordelen certificaat CO2-prestatieladder

In de markt waarin A-Garden opereert, verlangen opdrachtgevers als overheids- of gemeente-instellingen vaak het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5. Arnoud Overbeeke: „Een goed argument voor andere hoveniersbedrijven voor CO2-reductie is de liters benzine die dat bespaart. En wij laten zo als hoveniersbedrijf de wereld een stukje groener achter.”