arrow_back

De waarde van ketenanalyses

Bedrijven die de trede 4 van de CO2-Prestatieladder willen betreden, moeten twee ketenanalyses maken. Een ketenanalyse is een beschouwing van je bedrijfsproces en waardeketen, erop gericht om CO2 uitstoot in het proces in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door een analyse te maken van het afvalverwerkingsproces, de inkoop van materialen of het energieverbruik door jouw product bij je klant. Kortom uitstoot die niet direct door het eigen bedrijf veroorzaakt wordt, maar door toeleveranciers of afnemers.

Vaak zie ik dat deze ketenanalyse als een administratieve last gezien worden. Een technocratisch stuk werklast. Als een molensteen om de nek. Volledig onterecht.

 

De waarde van een goede ketenanalyse wordt onderschat. Het is een frisse kijk op je waardeketen! Een uitgelezen kans om te komen tot:

 

1. Innovatie;
2. Samenwerking;
3. Een nieuwe waardepropositie naar je klant.

Ik zal dit toelichten.

 

Innovatie

In een breed team bij elkaar zitten om het bedrijfsproces eens vanuit een andere hoek te belichten voedt de innovatie binnen een onderneming. Moeten we product hout of staal toepassen? En welke keuze is duurzamer? Is het wel noodzakelijk om deze behandeling toe te passen of kunnen we het systeem anders inrichten? Is er nog een kans om de diensten voor onze klant uit te breiden? Hoe vaak stelt u deze vragen in een breder team terwijl u met al uw werkzaamheden bezig bent?

Onderdeel van een goede ketenanalyse is een workshop met verschillende vertegenwoordigers uit het bedrijf. Het doel van de workshop is het selecteren van een interessante analyse op basis van de CO2-uitstoot. De ketenanalyses zijn een aanleiding om even een andere bril op te zetten. Zoals Marcel Proust het mooi zei:

The only real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes.

 

Samenwerking

CO2 heeft een directe relatie met effectiviteit van de onderneming en met kosten voor energie. Door de bedrijfsvoering in het licht van CO2 te bekijken, richt je met een frisse blik je kijk op je producten en je processen. Waar zitten knelpunten die aan het licht komen door een grote CO2 uitstoot? Welke processen kun je effectiever inrichten waardoor kosten bespaard worden? Welke afspraken kun je maken met leveranciers en afnemers om de CO2 uitstoot te beperken?

 

Wanneer een keten geselecteerd is, wordt er contact gelegd met partners in de keten om hun uitstoot in beeld te brengen. Bijvoorbeeld transport en overslag. Is het noodzakelijk dat goederen via het distributiecentrum van de handelaar gaan? Of zou dit een stap kunnen zijn in de keten die overgeslagen kan worden, zodat producten direct op de bouwplaats geleverd worden? Waarom gebeurt dat niet? 

 

Naar aanleiding van een ketenanalyse worden afspraken gemaakt, om het proces lean te maken, om winst te halen uit een beter afgestemde samenwerking, of om; en dan kom ik aan punt 3, nieuwe waarde te creëren.

 

Een nieuwe waardepropositie naar je klant

Door een klant te betrekken bij het maken van de ketenanalyse, wordt de relatie versterkt. Een kans voor bedrijven. CO2 die bij de klant bespaard wordt, vertegenwoordigt een reële waarde. CO2 = brandstofverbruik. Slimme maatregelen die je in jouw bedrijf kan nemen die energie besparen bij je klant, bieden meerwaarde.

 

Een kleinere voetafdruk heeft marktwaarde. In een tijd waar steeds meer bedrijven en particulieren bezig zijn met energiebesparing en CO2 neutraal werken of leven, is het zaak de CO2-voetafdruk van je activiteiten in beeld te brengen en terug te brengen. Een slimme ondernemer speelt hier op in met duurzaam verkopen. 

 

Kortom, ketenanalyses zijn een krachtig instrument voor je bedrijf. Een waardevolle kans om te leren en te verbeteren.


Charles Smeets, Sustainable business consultant

Prev:
Next: