arrow_back

CO2-intensiteit? Nederland niet het braafste jongetje van de klas

Uit onderzoek van PwC blijkt dat Nederland internationaal achterblijft in het loskoppelen van economische groei en CO2-uitstoot. Landen als China, Australië en de Verenigde Staten laten volgens het internationale accountancybureau een forse afname in CO2-intensiteit zien. Dat terwijl de CO2-intensiteit in Nederland met 0,1 procent toenam.

Low Carbon Economy Index 2017

Deze resultaten blijken uit de Low Carbon Economy Index 2017 van PwC. De index zet de nationale CO2-uitstoot van de twintig grootste economieën ter wereld (G20) af tegen het bruto binnenlands product (bbp). De vraag die daarbij hoort: hoeveel ton CO2 stoot een economie uit om een miljoen dollar te verdienen? Voor de G20 landen daalde deze zogeheten CO2-intensiteit met 2,6 procent. Verder is de CO2-intensiteit van grote economieën als het Verenigd Koninkrijk, China, Australië en de Verenigde Staten gedaald met respectievelijk 7,7 procent, 6,5 procent, 3,5 procent en 3,4 procent. Daarbij aangetekend dat China en de VS nog steeds tot de grootste vervuilers in de wereld behoren.

Vergeleken met de Europese landen is Nederland ook niet het braafste jongetje van de klas. Zo zou Nederland slechter scoren dan het EU-gemiddelde van -1,7 procent en doen landen als Duitsland en Italië het beter op het gebied van CO2-reductie.

Klimaatdoelen

“In dit tempo zal Nederland de Parijs-doelstellingen niet halen”, zegt duurzaamheidspecialist Hans Schoolderman van PwC in een persbericht. “Laat staan de ambitie in het nieuwe regeerakkoord.” Het doel om de uitstoot ten opzichte van 1990 met 49 procent te verminderen is ambitieuzer dan het doel dat in het Parijse Klimaatakkoord is vastgelegd. Om dit te halen, zal de CO2-reductie aanzienlijk moeten worden versneld: met gemiddeld 3,9 procent per jaar, stelt PwC. De afgelopen 27 jaar was het gemiddelde tempo in Nederland niet meer dan een half procent per jaar.

Volgens de duurzaamheidspecialist hangt veel af van hoe het nieuwe kabinet concreet invulling geeft aan haar voornemens. “Het kabinet doet zeker een aantal goede dingen. De aanleg van windparken op zee gaat door, nieuwe woningen zullen vanaf 2021 niet meer standaard met aardgas worden verwarmd en er komt een Klimaatwet.”

Hogere versnelling op CO2-reductie

Er bestaat echter grote onzekerheid over het verlagen van broeikasgassen door 18 Mton CO2 op te vangen en op te slaan. “Met CO2-opslag ben je nooit klaar. Het is geen structurele oplossing om de CO2-intensiteit te verlagen”, zegt Schoolderman. “Hiervoor moet het primaire proces worden aangepakt: hoe wekken we energie op, hoe benutten we energie op de meest efficiënte manier, en hoe vermijden we energiegebruik. Er zijn slimmere alternatieven om te verduurzamen, zoals waterstof als nieuwe energiedrager voor de industrie.”

De duurzaamheidspecialist ziet wel voldoende kansen voor het bedrijfsleven. “Het regeerakkoord maakt duidelijk dat het nieuwe kabinet het niet alleen kan. Niet alleen de energiesector, maar juist ook andere sectoren zoals de agrarische sector en het vrachtvervoer zullen in een hogere versnelling moeten schakelen.”

Bron: PwC

Foto: Walter via Flickr.com, Creative Commons