arrow_back

10 redenen waarom waterschappen certificering op de CO2-Prestatieladder een goed idee vinden

Er is een toenemende interesse bij waterschappen om aan de slag te gaan met de CO2-Prestatieladder. De waterschappen beschouwen duurzaamheid al jaren als een kernactiviteit met als gevolg dat er (sectorale) reductiedoelstellingen zijn geformuleerd. Er was dan ook een terechte vraag of certificering op de CO2-Prestatieladder nog meerwaarde zou hebben. Om dit verder te verkennen en om hier antwoord op te geven, hebben de Unie van Waterschappen en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen in 2019 en 2020 een Community of Practice (CoP) CO2-Prestatieladder voor waterschappen georganiseerd.

Overweldigend enthousiasme vanuit waterschappen

De interesse vanuit waterschappen om mee te doen met de CoP was erg groot: meer dan 35 medewerkers van 18 verschillende waterschappen hebben actief deelgenomen aan de CoP. Inmiddels -begin 2021- zijn drie waterschappen gecertificeerd: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Vallei en Veluwe. Het traject van de CoP is unaniem bijzonder goed bevallen, blijkt uit de evaluatie onder de leden: CoP-leden van alle waterschappen zijn enthousiast over de certificering op de CO2-Prestatieladder en zijn hiermee aan de slag gegaan of zullen intern positief advies uitbrengen over certificering. Het traject van de CoP heeft een grote rol in deze aanbeveling gespeeld: 

"De CoP heeft het laatste zetje gegeven: nu gaan we echt aan de slag."

Uitvoerige evaluatie

Certificering op de CO2-Prestatieladder heeft volgens de waterschappen meerwaarde. Deze conclusie wordt getrokken op basis van een uitvoerige evaluatie van de CoP en de ervaringen van de verschillende waterschappen met het certificeringstraject. De evaluatie heeft in willekeurige volgorde, 10 inzichten opgeleverd, 10 redenen waarom waterschappen certificering op de CO2-Prestatieladder een goed idee vinden.  


Lees hier 10 redenen waarom waterschappen certificering op de CO2-Prestatieladder een goed idee vinden.
Lees hier meer over de Community of Practice.