arrow_back

KWS ambieert 100 procent circulaire infrastructuur in 2040

Schiphol Trade Park, een bijzonder project in Noord-Holland van gebiedsontwikkelaar SADC:. Het project zit vol duurzame en circulaire praktijkvoorbeelden, die door aannemer KWS in samenwerking met SADC zijn geïnitieerd. Het bedrijf is niveau 5-gecertificeerd op de CO2 -Prestatieladder. Welke maatregelen zijn er op het project genomen en hoe werkt KWS aan duurzaamheid en circulariteit?

Schiphol Trade Park, een bijzonder project in Noord-Holland van gebiedsontwikkelaar SADC:. Het project zit vol duurzame en circulaire praktijkvoorbeelden, die door aannemer KWS in samenwerking met SADC zijn geïnitieerd. Het bedrijf is niveau 5-gecertificeerd op de CO2 -Prestatieladder. Welke maatregelen zijn er op het project genomen en hoe werkt KWS aan duurzaamheid en circulariteit?

Kun je kort het project en de eis vanuit de opdrachtgever beschrijven?

Sander Rietveld, Hoofd bedrijfsbureau KWS en als tendermanager betrokken bij het project: ‘Schiphol Trade Park is een business park in Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer. De ambitie van opdrachtgever SADC is om hier het meest duurzame en innovatieve business park van Europa van te maken. De opdrachtgever wil een zo circulair mogelijke uitvoering van het park en gaf daarbij een plafondbedrag aan en ook de Milieu Kosten Indicator (MKI) speelde in de aanbesteding een belangrijke rol. KWS had van alle inschrijvingen de laagste MKI-waarde en dus de laagste milieubelasting.’

Sander vertelt dat deze uitvraag perfect aansluit bij de duurzaamheidsmissie van KWS: ‘Als KWS benadrukken we in alles wat we roepen over circulaire infrastructuur dat we dit samen met onze klanten moeten doen: zonder vraag geen aanbod. We waren dan ook blij met SADC als opdrachtgever, die een gedurfde uitvraag neerzette en ons de ruimte gaf om onze duurzame innovaties in de praktijk te brengen. Het project Schiphol Trade Park is een perfect voorbeeld van hoe we duurzaamheid en circulariteit in de praktijk brengen door met elkaar steeds meer stappen te zetten.’

Is KWS ook bezig met circulariteit?

Sander: ‘De duurzaamheidsmissie van KWS is een 100% circulaire infrastructuur in 2040 en een maximale bijdrage aan een betere levenskwaliteit voor mensen. Het realiseren van volledig circulaire infrastructuur houdt in dat wij onze grondstofkringlopen hoogwaardig willen sluiten en geen gebruik willen maken van schaarse, primaire grondstoffen. Het betekent ook dat we geen CO₂ of andere schadelijke emissies willen uitstoten of veroorzaken. We realiseren infrastructuur die bestand is tegen de effecten van klimaatverandering. Tijdens en na oplevering van een werk zorgt KWS daarbij voor een gezonde, veilige omgeving met minimale hinder voor de gebruikers en onze collega’s.’ Sander noemt verschillende duurzame en circulaire praktijkvoorbeelden uit de ontwikkeling van Schiphol Trade Park. ‘Al het KWS-materieel rijdt bijvoorbeeld op de schoonste variant van CO2 -saving diesel: NextGen100. Dit is diesel uit plantaardig afval, zoals frituurvet en wordt ook wel HVO genoemd: hydrotreated vegetable oil. Het kan tot wel 89% CO2 -uitstoot besparen t.o.v. gewone diesel.’ Sander vervolgt: ‘Schiphol Trade Park is daarnaast het eerste business park in Nederland waar 100% gerecycled asfalt wordt gebruikt dat is geproduceerd met het HERA system van KWS. En we hebben gebruik gemaakt van biobased bestratingsmaterialen van Biobound.’

Wat zijn biobased stenen van BioBound? wat maakt de stenen biobased en/of circulair?

Gert van Oort, werkzaam bij BioBound legt uit: ‘Het ‘betonrecept’ van deze stenen bestaat uit hergebruik van reststoffen, zoals oud versleten beton, en olifantsgras (miscanthus). ‘Biobased’ slaat op het olifantsgras, dat aan de rand van het Schiphol Trade Park groeit. Dit gras wordt hier geteeld om de ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen van Schiphol. Een lokaal product. Het olifantsgras neemt tijdens de groei CO2 op uit de lucht en verwerkt deze in combinatie met water naar de stengel. De opgenomen CO2 wordt, doordat het verwerkt wordt tot beton, voor langere tijd vastgelegd. Door deze samenstelling van de bestratingsmiddelen is het milieuprofiel veel lager dan dat van traditionele betonproducten.’ Wanneer de bestratingsmaterialen ooit weer afval worden, neemt Bio Bound de stenen, banden en tegels aan het eind van hun levensduur terug. Zo kunnen ze verwerkt worden tot nieuwe betonproducten of in andere recyclinginitiatieven worden gebruikt. Gert: ‘Door deze werkwijze wordt het kringloopproces zo veel mogelijk gesloten.’

Hoe zorgt KWS er in de praktijk voor dat de materialen worden hergebruikt?

Sander: ‘Alle gebruikte materialen staan opgetekend in het Madaster materialenpaspoort. Schiphol Trade Park is het eerste business park ter wereld met zo’n paspoort. Dit paspoort geeft inzicht in welke materialen en producten gebruikt zijn, de wijze waarop materialen zijn verwerkt, demontabel zijn, wat de marktwaarde én de toekomstige restwaarde is en de mate van circulariteit.’ Volgens Madaster dienen materialen gedocumenteerd te worden om ze beschikbaar te houden. Zo wordt een bouwwerk een depot van materialen in plaats van afval en wordt het gemakkelijker om materialen te hergebruiken. ‘Door Schiphol Trade Park op te leveren met een Madaster materialenpaspoort faciliteert KWS het behoud van waarde van het business park door informatie over te dragen naar de toekomst. Zo kunnen materialen hoogwaardig worden hergebruikt en zijn zij eenvoudig te onderhouden.

Prev:
Next: