arrow_back

Blijft je groene stroom contract groen?

Het gebruik van groene stroom is een goede manier om de CO2-uitstoot van een bedrijf te reduceren. Veel bedrijven kiezen voor deze maatregel. In Nederland stijgt de vraag naar groene stroom echter sterker dan de productie. De prijs van groene stroom is daarom in de afgelopen vijf jaar gestegen.

Prijsstijging groene stroom

Groene stroom is stroom uit duurzame bronnen als waterkracht, wind, zon en biomassa. Doordat bij de opwekking van stroom uit deze bronnen geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, draagt het niet bij aan klimaatverandering. Om te garanderen dat de groene stroom die men koopt opgewekt is uit duurzame bronnen, is er een Europees systeem voor erkende groene stroom: Garantie van Oorsprong (GVO). In Nederland (2018) is ongeveer 15 procent van de stroomproductie duurzaam (bron: www.cbs.nl).

Er worden dus relatief weinig Nederlandse GVO’s uitgegeven. De schaarste zorgt er wel voor dat er meer wordt geïnvesteerd in duurzame energie. Prijzen van GvOs worden bepaald tussen producenten van duurzame energie en energiebedrijven. De prijs voor Nederlandse windenergie is sinds 2015 snel gestegen. In 2014 betaalde men voor een GvO van 1MWh nog rond de €1,50. Dat bedrag was in 2018 €7,- (Bron: www.wisenederland.nl.) Bij zakelijke elektriciteitsverbruikers die overstappen van grijze naar groene stroom kan dit leiden tot een prijsstijging van tien procent of meer voor hun elektriciteit.

Aanpassing contract energieleverancier

Om de prijzen van groene stroom niet te veel te laten stijgen kiezen sommige aanbieders van zakelijke groene stroom producten ervoor om in plaats van Nederlandse GvO’s buitenlandse GvO’s te gebruiken. De zakelijke klant moet hiervan op de hoogte gebracht worden. In de praktijk komt het voor dat deze informatie niet altijd bij de juiste afdeling bekend is om tijdig in te grijpen. Het is daarom belangrijk dat gecertificeerde organisaties jaarlijks controleren of de afgenomen groene stroom ook echt groen is volgens de eisen van de CO2-Prestatieladder, met Nederlandse GVO’s. Buitenlandse groene stroom is grijze stroom voor de Ladder, dit heeft impact op de footprint van de organisatie.

Wij hebben ook een artikel geschreven over groene stroom in relatie tot de CO2-Prestatiedder. In het artikel geven we een korte uitleg over wat groene stroom volgens de ladder inhoudt en leggen we de belangrijkste begrippen uit.

 

 

Prev:
Next: