arrow_back

Materiaalgebruik

Er is een aantal maatregelen toegevoegd gericht op het bevorderen van circulair gebruik van beton en asfalt. Tevens zijn in de nieuwe maatregellijst de activiteiten ‘materiaalgebruik’ en ‘scope 3’ samengevoegd.

2018
2019
2020
2021

  Maatregelen

 • Ontwikkeling extra reducerende maatregelen add

  • Bedrijf neemt in één of meer projecten maatregelen die leiden extra CO2-reductie en organiseert daarvoor financiering.

  • Bedrijf neemt in minstens 20% van haar projecten aantoonbaar maatregelen die leiden extra CO2-reductie en organiseert daarvoor financiering.

  • Bedrijf neemt in minstens 50% van haar projecten aantoonbaar maatregelen die leiden extra CO2-reductie en organiseert daarvoor financiering.
 • Selectie materialen o.b.v. CO2-uitstoot add

  • De CO2-uitstoot van materialen, bepaald op basis van LCA-data, weegt altijd mee bij selectie van materialen.

  • Bedrijf stelt expliciete eisen aan de CO2-uitstoot van materialen, bepaald op basis van LCA-data, en controleert die.
 • Toepasssen van betonreststromen add

  • Bedrijf laat minimaal 5%(V/V) van het totale volume toeslagmaterialen in alle betontoepassingen in alle projecten waarvoor dat relevant is vervangen door betonreststromen, behalve waar een opdrachtgever (of wet- en regelgeving) dit uitsluit.

  • Bedrijf laat minimaal 10%(V/V) van het totale volume toeslagmaterialen in alle betontoepassingen in alle projecten waarvoor dat relevant is vervangen door betonreststromen, behalve waar een opdrachtgever (of wet- en regelgeving) dit uitsluit.

  • Bedrijf laat minimaal 15%(V/V) van het totale volume toeslagmaterialen in alle betontoepassingen in alle projecten waarvoor dat relevant is vervangen door betonreststromen, behalve waar een opdrachtgever (of wet- en regelgeving) dit uitsluit.
 • Toepassen van producten van duurzaam beton add

  • 10% van de hoeveelheid (in gewicht, op jaarbasis) ingekochte of geproduceerde betonproducten die worden genoemd het Moederbestek Duurzaam Beton, voldoet aan de eisen die daarin worden geformuleerd.

  • 100% van de hoeveelheid (in gewicht, op jaarbasis) ingekochte of geproduceerde betonproducten, die worden genoemd in het Moederbestek Duurzaam Beton, voldoet aan de eisen die daarin worden geformuleerd.

  • Bedrijf past standaard verdergaande eisen voor duurzaam beton toe mbt MKI-waarde en/of circulariteit
 • Toepassen van producten van duurzaam asfalt add

  • De gemiddelde MKI-waarde (op jaarbasis) van alle ingekochte of geproduceerde asfaltmengsels is gelijk of lager dan het branchegemiddelde

  • De gemiddelde MKI-waarde van alle ingekochte of geproduceerde asfaltmengsels is tenminste 10% lager dan het branchegemiddelde

  • De MKI-waarde van alle ingekochte of geproduceerde asfaltmengsels is tenminste 20% lager dan het branchegemiddelde

Het liefst zouden we in elke weg innoveren

Marcel Geleijnse, projectleider BAM Infra