arrow_back

Bedrijfshallen

Onder bedrijfshallen wordt het volgende verstaan: gebouwen met overwegend de functie van een bedrijfshal waarin geen energie-intensieve processen plaatsvinden. Het aantal organisaties dat maatregelen in de activiteit ‘bedrijfshallen’ opvoert is bijna verdubbeld van 94 (2017) naar 181 (2018) organisaties. De maatregelen ‘opwekking duurzame energie’ en ‘erkende maatregelen bedrijfshallen’ zijn in 2018 nieuw toegevoegd.

2018
2019
2020
2021

Maatregelen Top 2

  • Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit add

    • Het electriciteitsgebruik van alle bedrijfhallen wordt tenminste voor 5% gedekt met eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA)

    • Het electriciteitsgebruik van alle bedrijfhallen wordt voor tenminste 20% gedekt met eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA)

    • Het electriciteitsgebruik van alle bedrijfhallen wordt voor tenminste 50% gedekt met eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (via eigen investering of PPA)
  • Erkende Maatregelen energiebesparing voor bedrijfshallen add

    • Het bedrijf heeft aantoonbaar de relevante

Als je zon certificaat hebt, weten werkgevers: hij lult niet uit zn nek.

Dick Brandwijk, Brandwijk Kerstpakketten